Tarih Yazılıları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Cevapları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Cevapları

   11.SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI  PUANI
Soyadı:
Sınıf:      No:

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(5×4=20)

DOsmanlı Devleti yaklaşık 24 yıl süren bir mücadele sonrası Cenevizlilere ait olan Girit Adası’nı 18. yüzyılda fethedilmiştir.
YOsmanlı Devleti, duraklama döneminde 24 yıllık kuşatmanın sonucunda Kıbrıs Adası’nı fethetmiştir.
DUlufe dağıtımında yaşanan aksaklıklar yeniçerilerin isyan etme nedenlerinden birisidir.
YOsmanlı’da, 17. yüzyılda çıkan yeniçeri isyanları rejimi değiştirmeye yönelik isyanlardır.
DOsmanlı Devleti’nde Pasarofça Antlaşması sonrası Lale Devri başlamıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (5×4=20)

1-Tüm 16 ve 17 yüzyıl boyunca Avrupa’nın büyük kısmında (Almanya, Avusturya, Macaristan, İspanya vs.)hüküm süren hanedanın adı  HABSBURG dır.

2- Osmanlı Devleti’nin batıda kazandığı son büyük meydan savaşı HAÇOVA dır.

3- Osmanlı topraklarının paylaşıldığı ilk uluslararası antlaşma KARLOFÇA  dır.

4- Kanije Kalesi’ni kuşatan Avusturya ordusuna karşı az bir kuvvetle başarılı bir savunma yapan komutan TİRYAKİ HASAN PAŞA dır.

5-  Osmanlı Devleti Trablusgarp, Cezayir ve Tunus eyaletleri için GARP OCAKLARI ismini kullanmıştır.

C.Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (4×5=20)

1Osmanlı Devleti’nin tarihte ilk kez savaş tazminatı ödemeye kabul ettiği antlaşma4Akıl Çağı
2Osmanlı’nın İttifak savaşları sonrası Rusya’ya vermek zorunda kaldığı Azak Kalesi’nin geri alındığı antlaşma1Küçük Kaynarca
3Osmanlı Devleti’nin Ferhat Pasa antlaşması ile aldığı Azerbaycan ve Gürcistan’ı kaybettiği antlaşmasıdır.2Prut
4Avrupa’da bilimsel ve akılcı düşüncenin, skolâstik düşüncenin yerini aldığı dönemdir. 17. yy’da yaşanmıştır3
Nasuh Paşa  

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (8×5=40)

 1-) Aşağıdakilerden  hangisi coğrafi keşiflerden sonra ihracatı artırıp, ithalatı kısıtlayıp devleti ekonomik bakımdan güçlü hale getirmeyi amaçlayan ekonomik modele verilen isimdir?

A)Merkantalizm
B)Reform
C)Liberalizm
D)Kapitalizm
E)Rönesans
2-)  Avrupa’nın askeri üstünlüğü ilk kez hangi padişah döneminde  kabul edilmiştir?  

A) Kanuni SultanSüleyman     
B)II.Abdülhamit       
C) II.Mehmet          
D) Selim           
E) I.Mahmut
3-)   Afrika’ya ilk yönelen sömürgeci ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hollanda    
B) Fransa 
C)İspanya      
D)Almanya   
E)Venedik  
4-)  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan antlaşmalardan biridir?    

A) Seray Antlaşması
B) Bahçesaray Antlaşması
C) Edirne Antlaşması
D) Vasvar Antlaşması
E)1700 İstanbul Antlaşması  
5-)   Avrupada modern devletler hukukunun temeli aşağıdakilerden hangisiyle sağlandı ?  

A) Augsburg Antlaşması
B) 30 yıl savaşları
C) Westphalia Antlaşması
D) Karlofça Antlaşması
E) Katolik mezhebinde reform  
6-) ” Martin Luther ”tarafından Hristiyanlara koyulan isim aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Kalvanizim    
B) Katolik
C)  Branderburg  
D) Protestan
E)  Prens  
7-)  Osmanlı Devleti’nde uygulanan malikane sisteminin ; I. eğitim II. güvenlik III.ekonomi alanlarından hangilerinde  devlete fayda sağladığı savunulabilir?

A Yalnız 1     
B 1 ve 2        
C 1 ve 3      
D 1, 2 ve 3      
E  2 ve 3  
😎 Osmanlı Devleti’ni Girit Adası’nı alarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?  

A) Rusya’nın sıcak denizlere inmesini engellemek istemesi.
B) Osmanlı’nın Atlas Okyanusu ticaretine egemen olmak istemesi.
C) Girit’in Hristiyanlar açısından kutsal bir yer olması.
D) Coğrafi keşiflerin Osmanlı üzerindeki etkisini azaltmak istenmesi.
E)  Girit Adası’nda bulunan korsanların Osmanlı Ticaret gemilerine saldırması  

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(