Tarih Yazılıları

12. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

12. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları özgün ve güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın faydalanması dışında herhangi bir sitede kullanılması kesinlikle yasaktır.

12. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Cevapları sayfanın altındaki bağlantıda yer almaktadır.

12. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları PDF olarak sayfa altındaki butondan indirilebilir.

12. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

                      12. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

Ad-Soyad:                                                                                                                               Aldığı Puan:
Sınıf / No:

Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(6×1=6)

 Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası Milli Varlığa Düşman Cemiyetler arasında değildir.
 TBMM’nin ilk anayasası 1921 Anayasasıdır.
 Kurtuluş savaşında açılan son cephe Güney Cephesidir.
 İlk defa TBMM’yi tanıyan devlet ile antlaşmamız Türk – Afgan Dostluk Antlaşmasıdır.
 Londra Konferansı 1925 tarihinde gerçekleşmiştir.
 1. İnönü Muharebesi ile Batı Cephesi’nin ilk zaferi kazanılmıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen kelimelerle uygun bir biçimde doldurarak tamamlayınız. (6×4=24)

 (Manda ve Himaye, Sevr Antlaşması, Havza Genelgesi, Hatay, Sivas Kongresi, Gümrü Antlaşması)

1- Alınan kararlar bakımından ulusal nitelik taşıyan kongre ……………………………’dir.

2- Mustafa Kemal’in halkı bilinçlendirmek amaçlı olarak yaptığı ilk bildiri ………………………………’dir.

3- Vatanın belirli yerlerinde işgaller hakkında duyumlar alınınca halk oldukça tedirgin olmuştur. Bu haberlerin ardından ani bir girişim ile ilk işgal edilen yer ……………… olmuştur.

4- Ermenilerin büyük zorluklarla savaştığı cephelerden birisi olan doğu cephesi ………………………. İle kapanmıştır.

5- 1. Dünya Savaşının sona ermesiyle birlikte sömürgecilik son bulmuş, onun yerini …………………. Almıştır.

6- 1. Dünya Savaşını bitiren antlaşma ……………..……….’dır.

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen yazıları yaşanan olaylara göre eşleştiriniz. (5×4=20)

Amasya GörüşmeleriManda ve Himaye ilk kez reddedildi.
Sivas KongresiMilli Sınırların belirgin olması netleşti.
Erzurum KongresiMilli Cemiyetler tek bir çatı altında toplandı.
Amasya GenelgesiMillî Mücadele’nin amacı ilk kez resmileşti.
Misak-ı Milliİstanbul Hükümeti Temsil Heyeti’ni tanıdı.

D) Aşağıda verilen klasik soruları yazarak açıklayınız. (2×10=20)

  1. Amasya Genelgesinin önemi ve maddeleri genel olarak neyi kapsamaktadır?
  2. Mondros Ateşkes Antlaşmasında yer alan 24. Madde neyi içermektedir?

E) Aşağıdaki sorularda uygun cevapları bularak işaretleyiniz? (6×5=30 puan)

I.Büyük Taarruz
II. Sakarya Savaşı
III. Mudanya Ateşkes Antlaşması
IV. Ankara Antlaşması  

Yukarıda Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan gelişmeler verilmiştir.

Bu gelişmeler kronolojik biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  

A) IV-II-I-III
B) II-IV-I-III
C) III-II-IV-I
D) I-IV-II-III
E) I-II-III-IV
Güney ve Doğu cepheleri oldukça zor bir şartlar altında savaşılarak belirli antlaşmalar doğrultusunda kapanmıştır.  

Aşağıda verilen antlaşmalardan hangileri Güney ve Doğu cephelerinin kapanmasını sağlamıştır?  

A) Moskova- Ankara
B) Lozan – Ankara
C) Lozan – Mudanya
D) Moskova – Gümrü
E) Gümrü- Ankara
 
I. Kordos Cemiyeti
II. Mavri Mira Cemiyeti
III. Etnik-i Eterya Cemiyeti  

Yukarıda verilen cemiyetler Fener Rum Patrikhanesi tarafından yönlendirilen faaliyetlerde yönlendirme açısında yardımları olmuştur.

Buna göre aşağıda verilen cemiyetlerden hangisinin bu faaliyetlere karşı olduğu söylenemez?  

A) Milli Kongre Cemiyeti
B) Redd-i İlhak Cemiyeti
C) Kilikya Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Cemiyeti
E) Hınçak Cemiyeti      
Aşağıdaki yanıtlardan hangisi 1. İnönü Savaşının sonuç ve özelliklerinden birisi değildir?

A) İtalyanlar savaşa dur diyerek Anadolu’yu boşaltma kararı aldılar.
B) Halk, Düzenli Ordu ve TBMM’ye karşı güven duymaya başladı.
C) Bu savaş, TBMM’nin kurulmasında öncül rol üstlendiği Düzenli Ordunun ilk başarısıdır.
D) İtalyanlar işgale son verdi.
E) Sovyet Rusya ile uzlaşıldı.  
Türkiye’nin adının ilk defa geçtiği, diğer devletlerin Türkiye’yi ilk defa tanımaya başlaması ve TBMM’nin resmi olarak tanındığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevr Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Lozan Antlaşması
E) Kars Antlaşması  
İstanbul Hükümeti tarafından Samsun’a 9. Ordu Müfettişi olarak gönderilen Mustafa Kemal buraya farklı bir amaç doğrultusunda gönderilmiştir.  

Mustafa Kemal’in Samsun’daki asıl görevi nedir?

A) Halkı bölgesel direnişe karşı hazırlamak
B) Ulusal bilinci uyandırmak için kongreler düzenlemek
C) Fransızlara karşı mücadeleyi başlatmak
D) Türklerin ellerinde bulunan silahları toplayarak İtilaf Devletlerine teslim edilmesini sağlamak
E) Mitinglere karşı protesto görevini tamamlamak  

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(