Tarih Yazılıları

12. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları

12. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları

   12. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI
Ad-Soyad:                                                                                                                            Aldığı Puan:
Sınıf- No:

1. Aşağıda verilen klasik soruları uygun şekilde doldurunuz. (4×5=20)

A) 2. Dünya Savaşanın sonuçlarını üç maddeyle açıklayınız.

 • Savaşı demokrasiyi savunan ülkeler kazanmıştır.
 • Savaş sonrasında sömürgecilik faaliyetleri azalmıştır.
 • Birleşmiş Milletler kurulmuştur.
 • Almanya ikiye bölünmüştür…

B) Sadabat Paktı neden önemlidir?

Sadabat Paktı; Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında, 8 Temmuz 1937 tarihinde Tahran’da Sadabat Sarayı’nda imzalanan dörtlü saldırmazlık paktıdır.

Batı sınırının güvence altına alınmasının ardından doğu sınırının da güvenliğinin sağlanmıştır.

C) Musul Sorunu ne zaman ve nasıl çözülmüştür?

5 Haziran 1926′da İngiltere ile imzalanan Ankara Antlaşmasıyla çözüme kavuşmuştur. Antlaşma ile

BM tarafından belirlenen “Brüksel Hattı” çok ufak değişikliklerle Türkiye-Irak sınırı olarak kabul edilerek Musul, İngiliz mandası altındaki Irak’a bırakılmıştır.

D) Kadınlara verilen siyasi hakları sırasıyla yazınız. 

– 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı,

– 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı tanındı.
 

3. Toplumsal alanda yapılmış inkılaplara üç adet örnek veriniz. (3×5=15)

 1. Şapka Kanunu
 2. Soyadı Kanunu
 3. Takvim, Saat, Hafta Tatili ve Ölçülerde değişiklik

4. Aşağıda verilen seçenekleri doğru inkılaplarla eşleştiriniz. (5×5=25)

1.Kabotaj Kanunu AA) Milliyetçilik
2.Teşvik-i Sanayi Kanunu BB) Halkçılık
3.Beşer Yıllık Kalkınma Planı Hazırlanması DC) Laiklik
4.Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkı verilmesi BD) Devletçilik
5.Şeriye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması CE) Cumhuriyetçilik

5. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları doğru şıkları işaretleyerek tamamlayınız. (8×5=40)

1-Aşağıda verilen şıklardaki cevaplardan hangisi Cumhuriyetin ilanının nedenlerinden birisi değildir?

 1. Saltanatın kaldırılmasını sağlamak
 2. Yeni kurulan Türk devletini çağdaşlaştırmak
 3. Başkanlık rejimi sorununu çözmek
 4. Egemenlik problemini ortadan kaldırmak
 5. Vatandaşlar üzerinde etkili olan egemenliği artırmak

2- İzmir İktisat Kongresinde yurtdışı ile rekabet edebilmek adına sanayiyi bir bütünlük olarak tasarlanması gerektiğine karar kılınmıştır. Bunun yanında kongre ile ülkemiz ve milletimizin hakiki kurtuluşuna yönelik kararlar alınmıştır.    Yabancıların tekellerinden kaçınılarak milli gücün kalkınması amaçlanmıştır.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 1. Ülkenin kurtuluşu ekonomik kalkınmaya bağlıdır.
 2. Türkiye’nin kalkınması adına düzenlendiği
 3. Ekonomik düşüncelerin yer aldığı
 4. Yatırım amaçlı desteklendiği
 5. Yurtdışından finansal destek istenmesi gerekildiği konuşulmuştur

3- Aşağıda verilen şıklardan hangisi eğitim alanında yapılan yeniliklerden değildir?

 1. Köy Enstitülerinin açılması
 2. Latin alfabesinin tanınması
 3. Farklı şehirlere üniversite bölümleri kurulması
 4. Millet Mektepleri açılması
 5. TDK kurulumu

4- 1. Meşrutiyetin yayınlanmasında Jön Türklerin devleti dağılmaktan kurtarmak için meşruti yönetime geçilmesi yönündeki çabaları bulunmaktadır.

Aşağıda verilen isimlerden hangisi Jön Türklerin arasında yer almaz?

 1. Namık Kemal
 2. Ziya Paşa
 3. Ali Suavi
 4. Osman Paşa
 5. Hüseyin Avni Paşa

5- Aşağıda verilen şıklardan hangisi Çanakkale Cephesinin açılmasındaki sebeplerinden birisi değildir?

 1. Rusya’ya yardım gönderme girişimini tamamlamak
 2. Boğazları ve İstanbul’u ele geçirmek
 3. Balkan devletlerini İtilaf Blok’una almak
 4. Millî Mücadelenin sayesinde Türk halkı kendisine güven duydu
 5. Orta Asya’da bulunan petrole erişme çabası

6- Laiklik, din ve devlet işlerini birbirinden ayırarak devleti akıl ve bilime dayandırmaya çalışmaktadır. Bu yönde kavram kimsenin dini inancına ve vicdan özgürlüğüne karışılmamasını esas alır.

Yukarıda yer alan bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar arasında değildir?

 1. Halifeliğin Kaldırılması
 2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 3. Tekke, Türbe ve Zaviyelerin kapatılması
 4. Erkan-ı Harbiye Vekaletinin kaldırılması
 5. 1924 Anayasasından ‘’Devlet’in dini İslamdır’’ maddesinin çıkartılması.

7- Şeyh Sait İsyanı, Şeyh Sait isimli bir genç tarafından halifeliğin kaldırılmasına tepki olarak ortaya çıkmıştır. İngiltere bu isyana destek vererek isyanın parlamasına neden olan etkenler arasında bulunmaktadır.

Aşağıda verilen cevaplardan hangisi Şeyh Sait İsyanının sonuçları ve öneminden olamaz?

 1. İsyanı bastırmak amacıyla Takriri Sükûn Kanunu çıkartıldı
 2. Çok partili hayata geçiş yapıldı
 3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı
 4. Musul, İngiltere’ye bırakılmak zorunda kalındı
 5. Yeni bir hükümet kuruldu

8- O zamanın şartlarına göre hazırlanmış, kısa bir geçiş dönemi anayasasıdır. Yeni Türk Devleti’nin kuruluşunu hukuki ve siyasi açıdan belgeler.

Bahsedilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Islahat Fermanı
 2. 1921 Anayasası
 3. 1924 Anayasası
 4. Kanuni Esasi
 5. Tanzimat Fermanı

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(