Bilim İnsanları

Ahmet Cevdet Paşa

Ahmet Cevdet Paşa Kimdir?

Adı:Ahmet Cevdet Paşa
Doğum Yeri:Lofça | Bulgaristan
Doğum ve Ölüm Tarihi:1822 / 1895
Önemli Eserleri:? Tarih-i Cevdet 
? Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa
? Tezakir-i Cevdet
? Ma’ruzat
? Divançe-i Cevdet
? Kavaid-i Osmaniyye
? Mecelle
? Ma’lûmât-ı Nâfia
Lakabı:Lofçalı Ahmed Cevdet

Her gün ilim peşinde koştu…

Ahmet Cevdet Paşa Bulgaristan’ın Lofça kentinde doğdu. Süleyman Fehim efendi tarafından kendisine Cevdet mahlası verilmiştir. Bu mahlası ise İstanbul’da öğrenim gördüğü sırada verilmiştir.

Ahmet Cevdet Paşa, büyük babası olan Hacı Ali efendi tarafından büyük bir özen ile yetiştirilmiştir. Büyük babası o kadar büyük destek olmuştur ki Lofça müftüsünden ona ders aldırmıştır. Bu şekilde de öğrenim hayatına Arapça öğrenerek başlamıştır. Arapçayı kısa bir süre içinde öğrenmiş ve ilmî kitapları okuyacak seviyeye gelmiştir.

Ahmet Cevdet’in ilim yönünden bu kadar ilerlemesinde gece gündüz demeden gösterdiği gayretlerin önemi büyüktür.  Zaten bizzat kendisi tatil günlerinde bile ilim öğrenme gayretinde olduğunu ve de sadece bayram günlerinde tatil yaptığını anlatmıştır. Öğrenim hayatını tamamladıktan sonra ise devlete hizmet etmiş birisidir.

Bir devlet adamı

1844 yılında Rumeli Kazaskerliğine bağlı bir kazada kadılık yaparak ilk devlet görevine başlamıştır. 1845 yılında da İstanbul müderrisliği ruusunu almıştır. 1850’de ise darulmuallimin müdürlüğüne atandı. Bu şekilde devlet kademesinde hızlı bir ilerleme kaydetmiştir.  Aynı zamanda da bir taraftan Tezakir-i Cevdet’i yazmaya devam etmiştir.

Ahmet Cevdet Paşa daha sonrasında ise Urfa, Adana, Maraş ve Zor sancaklarının birleşmesi sonucu oluşan Halep Valiligi’ne atanmıştır. Burada da yeni valiliğin teşkilâtlanmasında önemli bir rol almıştır. Buradaki görevi ise 2 yıl sürmüştür. Bir dönem adliye nazırlığı da yapmış ve nizami mahkemeler teşkilatını kurarak kanun ve de nizamnameler de hazırlamıştır. Ahmet Cevdet son olarak ise Server Paşan’ın hakkın rahmetine kavuşması sonucunda 5. Kez adliye nazırlığı görevine getirilmiştir.

Mecelle

Türk devlet ve bilim adamı, tarihçi, hukukçu ve şair olan Ahmet Cevdet, ilk Osmanlı Medeni Kanunu olan Mecelle’yi kaleme alarak İslam hukukunu sağlam bir dille kitaplaştırmıştır.

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(