Tarih Dersleri

Anadolu Selçuklu Devlet Yönetimi

Anadolu Selçuklu Devleti ’nin devlet yönetimi, genel olarak Büyük Selçuklular ile aynıdır.

Beylikler ise, Selçuklulara benzemeye çalışarak daha küçük ölçülerde de olsa kurumlarını oluşturmayı başarmışlardır.

Türklerdeki kut anlayışı, Anadolu Selçuklularında da devam etmiştir. Kut anlayışına göre sultan, hükümdarlık yetkisini Allah’tan alır ve yaptığı işlerden de sadece Allah’a karşı sorumludur. Kut anlayışı ve Kut’un doğal bir sonucu olan veraset sistemi bu dönemde de aynı şekilde devam etmiştir.

Ülkenin her yerinde Sultan adına hutbe okutma ve para bastırma geleneği yine bu dönemde de uygulanmaya devam etmiştir.

Halifeyi manevi lider olarak gören hükümdarlar Abbasi halifesinden Menşur (onay) alırlardı.

Anadolu Selçuklu Devleti’nde sultanlarının yetkileri sınırsız değildi. Hükümdarlar ülkeyi Şer’i ve Örfi hukuk kurallarına göre yönetmek zorundaydılar.

Hükümdar Alametleri ve Unvanları:

? Anadolu Selçuklularında hükümdarlar, güçlerini yansıtmak için Keykubat, Keyhüsrev, Keykavus gibi eski İran hükümdarlarının isimlerini lakap olarak kullanmışlardır.

? Hükümdarlar “Sultan” ünvanını taşımışlardır. Bunun yanında ise Rükneddin, Keykubat, Sultan-ı Azam, Sultan-ı Galip, Emir’ül Müminin, İzzeddin, İmameddin, Alaaddin, Gıyaseddin ünvanlarını da kullanmışlardır.

ALAMETLERUNVANLARI
KünyeSultan
SancakGıyaseddin
Tuğraİzzeddin
Para BastırmaSultanul Azam
Hutbe OkutmakKeykubat
OtağBey
KösSultanul Galip
GaşiyeKeyhüsrev
TuğRükneddin
SaraySultanul Kahir
ÇetrKeykavus
Tahtİmameddin
TırazAlaaddin
HilatEmirül Müminin
TaçSultanul Muazzam

Divan:

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi yazısında divanlar ve özelliklerine değinmiştik. Şimdi Anadolu Selçuklu Devleti’ndeki diğer birkaç divana değinecek olursak:

Divan-ı Saltanat:

? Anadolu Selçuklu Devletinde devleti ilgililendiren işler Divan-ı Saltanat ( Büyük Divan veya Divan-ı Ali)’da görüşülüp karara bağlanırdı.

Divan-ı Ala:

? Bu divanda devlete ait tüm meseleler konuşulurdu.

Divan-ı Pervane:

? Arazi kayıtlarını tutar, Has ve iktaları düzenler.

? Başkanına Pervaneci denir.

? Pervaneci ayrıca devletin istihbaratından da sorumludur.

? Pervanecilerin hazırladıkları fermanlara ise Pervane denir.

Divan-ı Berid:

? Posta, haberleşme ve istihbarat işleriyle ilgilenir.


? Reisül Bahr (Meliküs Sevahil) : Deniz kuvveleri komutanı.

? Şurta: Jandarma Teşkilatı


Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Kayqubad.jpg

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(