İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti)

Asya Hun Devleti veya bilinen adıyla Büyük Hun İmparatorluğu (Çinliler Hiung-nu demişlerdir.) ,Orta Asya’dan göç etmeyip bu topraklarda yaşamaya devam eden bir Türk Devleti’dir. Hatta göçlerden sonra Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir.

Şimdi Asya Hun Devleti‘nin özelliklerine bir göz atalım.


Asya Hun Devleti’nin Özellikleri:

? Asya Hun Devleti‘nin merkezi kutsal olarak kabul edilen Ötüken ‘dir. (Ötüken birden fazla Türk Devleti’ne başkentlik yaptığı için “Toprak Ana” veya “Kutsal Toprak” olarak anılmıştır. )

? Asya Hun Devleti’nin kurucusu Teoman‘dır.

cinseddi
çin seddi

? Büyük Hun Devleti’nin en önemli hükümdarı Metehan‘dır. Metehan döneminde Asya’da birçok kavim (bütün Türk boyları) Hunların hâkimiyeti altına girmiştir.

? Metahan “onlu sistem” ‘i bulmuş ve tarihte ilk düzenli orduyu kurmuştur.

? Metahan , kurduğu ordu ve sistem sayesinde Çin üzerine başarılı seferler yapmış fakat asimile olmamak için Çin’i sınırlarına katmamış ve devamlı olarak vergiye bağlamıştır.

? Mete’den sonra Kiok hükümdar olmuş ve bu dönemde Çin’e karşı özenti başlamıştır. Çin entrikaları ve boylar arası mücadeleler sebebiyle devlet ikiye ayrılmıştır.

? Kuzey Hunları Siyenpiler tarafından yıkılmış, Güney Hunları ise Çin tarafından yıkılmıştır.

Kavimler Göçü ve Sonuçları:

Çin baskıları sebebiyle Kuzey Hun hükümdarı Balamir Avrupa’ya göç etmiştir.

Bu göç sonrası barbar kavimler olarak bilinen Gepit, Vandal, Sakson, Frank, Got, Ostrogot gibi kavimler yerlerini terketmek zorunda kalmıştır.

Bu göçler sonucunda;

? Roma İmparatorluğu 2’ye ayrıldı.
? Roma’nın 2’ye ayrılmasıyla Hristiyanlık dini de Katolik ve Ortodoks olmak üzere ikiye ayrıldı.
? Kilise güçlendi ve Skolastik düşünce ortaya çıktı.
? Bugünkü Avrupa devletleri ortaya çıkmaya başladı.
? İspanya Müslümanların eline geçti
? Alman Krallığı ve Papalık birleşerek Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nu kurdular.
? Avrupa Hun Devleti kuruldu.
? İlk Çağ kapandı, Orta Çağ açıldı.

Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


“Boyun eğmeyeceğiz! Atalarımız bize bu topraklarla birlikte bağımsızlığı da emanet ettiler.Savaşçılığımızla düşmanları titreten bir millet olduk.Korumakla yükümlü olduğumuz emanetleri,adi bir ömür uğruna değişemeyiz. Bildiğiniz gibi savaşçıların kaderi ölümdür.Biz ölsek de kahramanlığımızın şanı yaşayacak.Çocuklarımız ve torunlarımız diğer milletlerin efendisi olacak…”

Batı Hun İmparatoru Çi-Çi

Görsel Kaynakları:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Asian_Huns.png
https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/asya-bulutlar-cin-daglar-19872/

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(