Yazar: Tarih vakti

KPSS ve Diğer Sınavlara Yönelik Tarih Dersleri ve Tarih Blogu

Tabgaçlar

4. yüzyıl sonlarına doğru Kuzey Çin‘de kudretli bir siyasî teşekkül meydana getiren, Çinlilerin To-ba dedikleri topluluğu Türkler …

Türgişler (659-766)

Göktürklerin “On-Ok” boyundan olan Türgişler Issık Gölü civarında kuruldular. Göktürk İmparatorluğunun kurucusu Bumin Kağan, 552 yılında İstemi’yi …

Karluklar (627-1212)

Karluklar Türk dünyasının önemli boylarından biridir. Karluk kelimesi; Oğuz Kağan Destanı’nda “kar yığını” , Nemeth’e göre “kar …

Kırgızlar (840-1212)

Kırgızlar Asya’nın en eski Türk boylarındandırlar. Kırgızlar, Hunların güçlenmesiyle ilk defa Hun siyasi birliği altına girmişlerdir. Hunlar’ın …

Uygurlar (744-840)

Uygur tarihi hiç şüphe yok ki Orta Asya tarihinin en önemli birkaç devresinden biri olmuştur. Göktürk devleti, …

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(