Tarih Dersleri

Avarlar (562-805)

560 tarihlerinde Avarlar ‘ın başında Bayan adlı, gayet enerjik bir kağan bulunuyordu.

Kendinde kuvvet hisseden her bir kavim gibi, Avarlar da Karadeniz’in şimalindeki bozkırları ele geçirmekle yetinmemişler, Balkanlara ve Batı Avrupa’ya doğru yayılmak istidadını göstermişlerdi.

Bayan Kağan 562’de, İmparator Justinian’a elçiler gönderdi. Bizans arazisinde Avarların yerleşmesi için müsait bir saha istedi ve Avrupa’ya yerleşmek için ilk adımlar atıldı.

(* Alıntı : Akdes Nimet KURAT )

Akdes hocanın Avarlar hakkında tarihimize ışık tutan araştırmalarından küçük bir kesitten sonra Avarlar ‘ın önemli özelliklerine geçelim.

Avarlar’ın Özellikleri:

? Kurucusu Bayan Han‘dır.

? Köktürkler “Apar” , Çinliler ise “Juan-Juan” olarak adlandırmışlardır.

? Hem Orta Asya‘da hem de Avrupa’da devlet kurmuşlardır.

? Göktürklerin 552’de Orta Asya’da kurulmasıyla, Batı’ya göç ederek Macaristan topraklarına hâkim oldular.

? Sasanilerle işbirliği içeresinde 619 ve 626’da İstanbul’u kuşatmışlarına rağmen amaçlarına ulaşamamışlardır.

? Hunlar ile birlikte üzengiyi Avrupa’ya taşımışlardır.

? 805 yılında Franklar tarafından yıkılmışlardır.


Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Avar_Kağanlığı.png

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(