Tarih Dersleri

Avrupa Hun Devleti (374-469)

Hunlar, IV. yüzyılın ortalarında Don ve Volga Irmakları arasındaki, alanların hakim olduğu toprakları ele geçirmiştir.

Balamir liderliğinde batıya doğru yeniden göç etmeye başlayan Hunlar,önüne çıkan kavimleri de yerlerinden ederek Avrupa’ya yerleşti ve burada Balamir önderliğinde Avrupa Hun Devleti kuruldu. ( Bkz. Kavimler göçü ve sonuçları )

Avrupa Hun Devleti‘nin tarihimiz açısından önemi ve özelliklerini beraberce inceleyelim.

Avrupa Hun Devleti’nin Özellikleri:

? Macaristan topraklarında kurulan ve hüküm süren Avrupa Hun Devleti ‘nin kurucusu Balamir‘dir.

? Avrupa Hunları Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir.

? Devlet İlk defa Uldız zamanında Anadolu’ya ayak basılmıştır.

“İstersem güneşin battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim”

Uldız Han

? Rua‘dan sonra hükümdar olan Attila döneminde devlet en parlak dönemini yaşamıştır .

? Attila tahta çıktıktan sonra ilk önce Doğu Roma İmparatorluğu‘yla 434 yılında Margus Antlaşması‘ nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile Bizans ödediği vergiyi iki katına çıkarmıştır.

? 447’de Doğu Roma’nın şartlara uymaması sebebiyle Attila tekrar sefere çıkmış ve Anatolyus Antlaşması imzalanmıştır.

? Attila artık yönünü Batı Roma‘ya çevirmiş , Galya ve İtalya seferleriyle Roma‘ya kadar ulaşmıştır. Ancak;

  • Papa I.Leo‘nun ricası,
  • Roma’nın Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilmesi,
  • Attila’nın Batı Roma’nın kendisini güçsüzleştireceğini düşünmesi,
  • Attila’nın Sasani Devleti‘ne sefere çıkma isteği

gibi nedenlerden ötürü Roma’yı almaktan vazgeçmiştir.

attilaitalya
attila önderliğindeki hunlar i̇talya’yı ele geçirirken | v. checa’nın bir resminden.

Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Savaşın Efsaneleri 4. Bölüm | Attila | TRT BelgeselGörsel Kaynakları:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Hunnen.jpg
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Checa-HunCharge.jpg

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(