Tarih Dersleri

Babür İmparatorluğu (1526-1858)

Babür İmparatorluğu , günümüzdeki Hindistan ve çevresi üzerinde kurulmuş ve hüküm sürmüş Türk-Moğol kökenli bir devlettir.

Hânedanın kurucusu ve ilk hükümdarı Çağatay Türkleri’nden Bâbür’dür.

Bâbür Şah 1526’da Pânîpet Meydan Savaşı’nı kazanarak Lûdî Sultanlığı’nı ortadan kaldırdı ve Bâbürlü hânedanını kurdu.

Babür İmparatorluğu’nun hakimiyet alanı, en geniş olduğu dönemde bugünkü Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’ı kapsamaktaydı.

İmparatorluğun klasik döneminin, Ekber Şah‘ın 1556 yılında tahta çıkması ile başladığı kabul edilir.

Onun yönetimi altında Hindistan, kültürel ve ekonomik ilerlemenin yanı sıra farklı dinlerden olanların uyumu açısından çok iyi bir konuma ulaşmıştır.

Babür İmparatorluğu‘nun beşinci imparatoru Şah Cihan‘ın saltanatı, imparatorluğun mimarlık ve sanat alanında altın çağıdır. 

Agra‘daki efsanevi Tac Mahal‘in yanı sıra pek çok mükemmel eser onun döneminde yapılmıştır.

1739 yılında Nadir Şah güçleri tarafından Karnal Savaşı‘nda mağlup edilen Babür İmparatorluğu, 18. yüzyılın ortalarından itibaren idari ve ekonomik olarak zayıflamaya başladı.

Son imparator Bahadır Şah‘ın sadece şehir üzerinde otoritesi vardı. 

1858 yılında bir isyan üzerine bölgeye müdahale eden İngilizlerce Babür İmparatorluğu’na son verilerek Hindistan, Büyük Britanya İmparatorluğu’na bağlanmıştır.

Babür İmparatorluğunun Hindistan’a en büyük katkısı eşsiz mimarisi olmuştur.

Hindistan’daki birçok anıt Babür mimarisinin ince örneklerini temsil etmektedir.

Babür mimarisinin en önemli eseri ise Tac Mahal olarak bilinmektedir.

Yapımına 1631’de başlanan ve 1652’de tamamlanan, Şah Cihan’ın çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal‘in ölümü üzerine inşa ettirdiği Tac Mahal başta olmak üzere, Hümayun Türbesi, Agra Kalesi, Lahor Kalesi , UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Babür İmparatorluğu mimarisinin en önemli örnekleridir. 

humayunturbesi
Hümayun Türbesi | Yeni Delhi- Hindistan

Hindistan’ın birçok şehri ile birlikte, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’te Babür mimarisinden örneklere rastlanmaktadır.

Alıntı: ( Wikiwand )

Babürler’in Özellikleri:

? Timur’un torunlarından Babürşah tarafından Hindistan’da “Akra” merkez olarak kuruldu.

? İslamiyet’in Hindistan’a yayılmasında etkili olmuşlardır.

? Hindistan’da ilk siyasi birliği ve merkezi otoriteyi kurmuşlardır.

? En ünlü eserleri, Cihanşah’ın eşi Mümtaz Sultan ( Ercüment Nur Banu Sultan ) için yaptırdığı “Tac Mahal” dir.

tacmahal
Taç Mahal | Agra-Hindistan

? Resmi dil olarak Türkçe’yi kabul etmişler ve Türk edebiyatının gelişmesine hizmet etmişlerdir (Milli benliği koruma çalışmaları).

? Bu dönemin diğer bir önemli eseri Babürşah’ın Türkçe kaleme aldığı Babürname ( Vekayi ) adlı eserdir.

? Safeviler tarafından zayıflatılan bu devlet, Hindistan’ın İngiliz sömürgesi olmasıyla siyasi olarak sona ermiştir.

( Alıntı: Ergün YILDIRIM)


Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
https://nereye.com.tr/humayun-sah-turbesi-tac-mahale-ilham-veren-bahce/
https://www.holidify.com/pages/facts-about-taj-mahal-348.html
https://twitter.com/mecra/status/1036920283725225984

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(