Portre

Osmanlı Padişahları: I. Murat (Hüdavendigâr)

Osmanlı İmparatorluğu’nun üçüncü hükümdarı olarak bilinen I. Murad, Osman Gazi’nin torunu ve Orhan Gazi’nin oğludur. Nilüfer Hatun’un oğlu olarak dünyaya gelen I. Murad aynı zamanda Murad-ı Hüdavendigâr veya Gazi Hünkar olarak da tarihi belgelerde yer alır. Babası Orhan Gazi’nin Osmanlı Hanedanlığında olduğu süreçte bıraktığı 95.000 kilometrelik alanı kendi döneminde yaklaşık olarak 500.000 kilometrekareye kadar genişletmeyi başardı. Babasının getirdiği düzenleme ve yeniliklere yenilerini ekleyerek döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun daha da yükselmesinde rol oynadı.

Hükümdar ve Bey anlamlarını taşıyan Hüdavendigar unvanı I. Murad’a verilmiştir. Tuğrası ise Sultan Murad bin Orhan olarak belirtilir. Bazı kitaplarda veya tarihi belgelerde de Melikû’l-Âdil İl Gazi es-Sultan Giyâsû’d-Dünya ve’d-Din şanı ile belirtildiği görülür. Bunun yanı sıra şimdiye kadar I.Murad adına kesilmiş olan gümüş ve bakır sikkelerde Murad bin Orhan el-Melik, el-Adil, es Sultanü’l Gaalib ad ve unvanları da kullanıldı. Buradan da anlaşıldığı üzere bazı kaynaklarda Osmanlıların İlhanlılara olan bağlılığının sona erdiği belirtilir. Bu doğrultuda Sultan unvanı ilk kez I. Murad zamanında kullanıldığı söylenir. Ancak bu durum bazı tarihi kaynaklarda unvanın ilk defa babası Orhan Gazi’ye verildiği de belirtilir. Bu nedenle Sultan unvanının ilk kim aldığına dair net bir bilgi şimdiye kadar gösterilmemiştir.

Babasının fetihleri ve devlet topraklarını genişletmesinin yanı sıra I. Murad da şehzadeliği döneminde çeşitli fetihlere katılım gösterir. Edirne’yi fethederek Balkanlara geçmesi sınırların genişlemesini sağladı. Edirne’den sonra Balkanlarda da fetihler düzenleyen I. Murad, büyük başarılar kazandı. Tarihi belgelerde 40’tan fazla savaşta yer aldığı ve savaşları yönettiği, gittiği muharebelerde hiç yenilmediği de belirtilir.

Osmanlı tarihinde önemli bir yeri olan I. Kosova Savaşı’nda öldürüldü. Savaş sonrasında savaş alanını gezen I. Murad, bir Sırp askeri olan Milos Obilic tarafından hançerlenerek öldürüldüğü tarihi kayıtlarda yer alır. 1326 yılında Bursa’da dünyaya gelen I. Murad, ölümü ise 28 Haziran 1389 olarak bilinir. Kendisinden sonra ise tahta oğlu I. Bayezid geçer.

I. Murad ve Ailesi

Tam ismi Murad Bin Orhan olarak belirtilen I. Murad, yaşantısı boyunca üç defa evlenmiştir. Tüm evliliklerinden ise toplamda yedi tane çocuğu olmuştur. Çocuklarından I. Bayezid kendisinden sonra tahta geçen isim olmuştur. I. Murad’ın eşleri sırasıyla; Gülçiçek Hatun, Tamara Hatun ve Fül-Dane Hatun’dur. Çocukları ise; Yıldırım Bayezid, Yahşi Bey, Yakup Çelebi, Savcı Bey, Şehzade İbrahim, Nefise Hatun ve Sultan Hatun’dur. Yıldırım Bayezid tarihi kaynaklarda I. Bayezid olarak da geçer. I. Murad’dan sonra tahta geçiş yapan Yıldırım Bayezid aynı zamanda Gülçiçek Hatun’un oğludur.

I. Murad Hükümdarlığı

1362 yılında tahta geçen I. Murad, 1389 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun hükümdarlığını yapmıştır. Bir Sırp tarafından savaş meydanında öldürülmesine kadar Osmanlı Hanedanlığında büyük başarılar sağladı. Balkanlardaki hakimiyetini ilerletmeyi hedefleyen I. Murad aynı zamanda hükümdarlığı döneminde Anadolu’nun siyasi birliğini sağlama konusunda da çeşitli çalışmalarda bulundu. Özellikle de bu hedefleri için Bizans ile Anadolu arasındaki bağlantıyı koparacak türden mücadelelerde yer aldı.

Sazlıdere Savaşı ile Edirne’yi alan I. Murad, Rumeli’ye geçerek; Lüleburgaz, Malkara ve İspala gibi bölgeleri de fethetti. Edirne’nin fethi sonrasında Haçlılar ile gerçekleştirilen Sırp Sındığı Savaşı ile de Haçlılara karşı Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk galibiyetini aldı. Ayrıca bu dönemde saldırılara kolayca yanıt verilebilmesi açısından Osmanlı’nın başkenti Edirne’ye taşındı. Bununla birlikte sınırların da genişlemesiyle eyalet sistemine geçilerek yönetimde değişikliklere gidildi. Aynı zamanda I. Murad döneminde ilk defa Tımar Sistemi kullanılmaya başlandı.

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(