Bilim İnsanları

Çağmini

Çağmini Kimdir?

Adı:Çağmini
Doğum Yeri:Çağmin
Doğum ve Ölüm Tarihi:1151 / 1221
Önemli Eserleri:? Die Mattematiker
? el-Mulahhas fi’1-hey’e
? Kuva’l-kevakib
? Risale fi’l Hisab
Lakabı: Alâü’l-müneccim ( Astronomların babası )

Astronomların Babası” …

Çağmini, oldukça tanınmış bir âlim ve astronom olmasına karşın hakkında yeterli derecede bir bilgiye ulaşmakta zorlanmaktayız. Astronomi alanındaki yapmış olduğu çalışmalar ve de bunların başarılı sonuçları sayesinde ona astronomların babası anlamına gelen Alâü’l-müneccim lakabı verilmiştir. İslam dünyasında da önemli bir  yere sahip olan bu ünlü alim, İslam dünyasındaki bu başarısına el-Mulahhas fi’1-hey’e ( astronomi seçkisi ) isimli eseri sayesinde ulaşmıştır. Bu eserini tarih olarak 1205’te Muhammed Harezmşah saltanatı zamanında yazmıştır.  Öyle ki bu kitap, Osmanlı medreselerinde de uzun  bir süre boyunca okutulmaya devam etmiştir. Çünkü bu eser astronominin temel bilgilerini içermektedir ve bu bilgileri olabildiğince sade bir dille yazmıştır.

Çağmini aynı zamanda sadece astronom değil, bir matematik bilgini ve de tıp doktoru olarak bilinmektedir. Çağmini ayrıca kanunçe adlı bir tıp kitabının da yazarıdır. Arapça olarak yazılmış olan bu kitap, İbn’i Sinan’nın el-Kânûn ü’t-tıb adlı kitabının da bir özetidir. Daha sonrasında ise bu kitap Timur’un oğlu tarafından emir vermesiyle birlikte farsçaya çevrilmiş bir kitaptır. Çağmini’nin yazmış olduğu bir kitap ta İran’da bulunmaktadır. Bu kitabın ise Yezd’de Kitâbhâne-i Seryezdf’de bulunduğu söylenmektedir. Burası da İran’da bulunan bir şehirdir.

Çağmini, coğrafya alanında da önemli çalışmalara imza atmış bir alimdir. Bu üstün çalışmaları sonucunda Harezm İlim Mektebi’nin en önemli alimlerinden biri olmayı başarmıştır. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz ki Matematik, coğrafya, astronomi alanlarında kendini gösteren ve önemli çalışmalara imza atan Çağmini, ilim etkinliği olarak astronomide daha çok kendini belli etmiş bir alimdir. Doğum tarihi hakkında kesin bilgi olmamakla beraber ölüm tarihi ise 1221 olarak kanıtlanmıştır.

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(