Tarih Dersleri

II.Balkan Savaşı (1913)

Bu dersimizde II.Balkan Savaşı konusunu işleyeceğiz.

Bir önceki konumuzdan da hatırlanacağı üzere I.Balkan Savaşı sonunda Balkanlardaki pastadan en büyük payı Bulgaristan almıştı. Haliyle bu durum diğer Balkan devletlerinin hiç hoşuna gitmedi.

Bu duruma en çok karşı çıkan devletler Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan olmuştu. I.Balkan Savaşı’nda yer almayan Romanya, Bulgaristan’ın büyümesinden rahatsızdı. Silistre kendisine verilse de tatmin olmadı. Diğerleri ise Makedonya’nın çoğunluğunu Bulgaristan’ın almasından hoşnut değildi. Tabii Osmanlı Devleti’de bu karışık durumdan yararlanıp kaybettiği toprakları geri kazanmak arzusundaydı.

Artık tek hedef Bulgaristan olmuştu. Böylece Bulgaristan 23 Haziran 1913’te Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan’a karşı savaşa başlarken 10 Temmuz’da ise Romanya da Bulgaristan’a karşı savaş ilân etti.

Böylelikle Osmanlı’nın Balkanlardaki topraklarını paylaşma niyetindeki Balkan müttefikleri II.Balkan Savaşı ‘nı başlatmış oldular.

Şimdi II.Balkan Savaşı neden başladı bunu maddeler halinde görelim.

II.Balkan Savaşı ‘nın Nedenleri:

 • Bulgaristan’ın I.Balkan Savaşı sonunda en büyük payı olması ve diğer devletlerin bu durumu kabullenmemesi.
 • Bulgaristan’ın Ege Denizi’ne kadar büyümesinden Yunanistan’ın rahatsız olması.
 • Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’dan çekilmesiyle bölgede oluşan otorite boşluğu.

II.Balkan Savaşı ‘na Katılan Devletler:

Bükreş Antlaşması:

Bahsettiğimiz devletler Bulgaristan’a ağır bir yenilgi tattırdılar ve II.Balkan Savaşı sonucunda Balkan Devletleri kendi arasında Bükreş Antlaşması’nı imzaladılar.

Bu antlaşmaya Osmanlı Devleti katılmadı. Bulgaristan I. Balkan Savaşı’nda aldığı toprakların büyük bir kısmını kaybetti. Bükreş Antlaşması ile Balkanlarda huzur sağlanamazken, Bulgaristan’ın Ege bağlantısı devam etti.

İstanbul Antlaşması: ( Osmanlı- Bulgaristan )

İttihat ve Terakki yönetimi savaş sırasında Bulgaristan’ın güçşüz durumundan faydalanarak Edirne’yi kurtarmak için harekete geçti. Sonucunda ise kuvvetsiz kalan Edirne mukavemet görülmeden 21 Temmuz’da Bulgarlar’dan geri alındı.

Savaş sonunda Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 29 Eylül 1913’te İstanbul Antlaşması imzalandı.

İstanbul Antlaşması’na göre;

 • Meriç nehri iki devlet arasında sınır kabul edildi.
 • Edirne, Kırklareli Dimetoka ve Kırkağaç Osmanlı Devleti’nde kaldı.
 • Bulgaristan’daki Türklerin hakları güvence altına alındı. Buradaki Türklerin isterlerse 4 sene içinde Türkiye’ye dönebilecekleri kararlaştırıldı.

Atina Antlaşması: ( Osmanlı-Yunanistan)

Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında yapılan Atina Antlaşması’na göre;

 • Yunanistan’daki Türklerin hakları güvence altına alındı.
 • Yanya, Selanik ve Girit Yunanistan’a bırakıldı.
 • Ege Adaları’nın durumu büyük devletlerin kararına bırakıldı.

İstanbul Antlaşması: (Osmanlı-Sırbistan)

Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında imzalanan İstanbul Antlaşması’na göre;

 • Osmanlı ile Sırbistan arasında ortak sınır kalmadı.
 • Makedonya’nın Sırbistan’a bırakılan topraklarında kalan Müslüman ve Türk ahalinin hak ve hukuku ile ilgili anlaşmaya varıldı.

II.Balkan Savaşı’nın Sonuçları:

 • Balkanlar’da azınlık haline gelen Türkler yapılan antlaşmalar ile güvence altına alındı.
 • Edirne ve Kırklareli Bulgaristan’dan geri alındı.
 • Bulgaristan aldığı ağır yenilgiyi telafi etmek için I.Dünya Savaşı’na girdi.

Genel olarak Balkan Savaşları tarihimizde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Yıllardır Rumeli’de bir arada yaşayan Müslümanlar katliama maruz kalmıştır. Büyük bir çoğunluğu ise mallarını mülklerini bırakarak Anadolu’ya göç etmiştir. Rumeli’de kalan Müslümanların hakları antlaşmalarla güvence altına alındığı halde edildiği halde Müslüman Türkler’e yapılan baskılar durmadı. Pek çok Türk asıllı Müslümanın göçü günümüze kadar devam etti.

balkan harbi göç
ii.balkan savaşı (1913) 3

Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
http://bursagocmuzesi.com/i-ve-ii-balkan-savaslari-ile-gocler/

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(