Blog

Mehter Takımının Tarihçesi

Dünyanın en eski askeri bandosu unvanına sahip olan Mehter takımı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeniçeri Ocağı’na bağlıydı. Kelime kökeni Farsçada üstün ve en üst düzey görevli anlamına gelen ‘mihter’ sözcüğüne dayanır. Mehter olgusu, İslamiyet öncesindeki Türk devletlerinde de yer almaktadır.

Mehter Takımının Kuruluşu

Mehter takımı kuruluşu, Yeniçeri Ocağı ile başlamıştır. Son derece güçlü bir askeri birlik olan Yeniçeri Ocağı, Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci padişahı Orhan Gazi zamanında oluşturulmuştur. 1362’de faaliyetlerine başlayan Yeniçeri Ocağı’nın bandosu konumundaki Mehter takımı da askeri motive etmek amacı ile kurulmuştur.

Orhan Gazi, annesi sebebiyle de Alevi – Bektaşilik ile ilgiliydi. Teşkilatını kurmadan önce Hacı Bektaş dergahına gitmiş ve dua istemiştir. Hacı Bektaş Veli Hazretleri, teşkilatın adı Yeniçeri olsun demiş ve Cenabı Hakk’a daima gelip gelmeleri yönünde duada bulunmuştur. Bu sebeple Yeniçeri Ocağı’na aynı zamanda Ocak-ı Bektaş-i-yan da denilmektedir. Hem Yeniçeri Ocağı’nın hem de Mehteranın başındaki ağa Bektaşi’dir.

Mehter Takımı Kimlerden Oluşur?

Mehter takımı kimlerden oluşur sorusu merak edilen sorular arasında yer alır. Mehter müzik aletleri arasında boru, kurrenay, zurna, mehter düdüğü, kös, çevgan, davul, ve zil benzeri çok sayıda çalgı yer alır. Bunun yanı sıra takımdaki tüm müzik aletlerinin sayısı eşittir. Askeri musiki icra eden bu topluluk, savaş esnasında ordunun en arkasında konumlanmaktaydı.

Mehter takımının lideri, Emiri Alem makamındaki kişidir. Emiri Alem, Mehteranın tamamını yönlendirir. Bölükler arasında gerçekleştirilecek her türlü faaliyet ve değişiklik Emiri Alem tarafından uygulanırdı. Takımda enstrüman çalanlar, dönemin en iyi müzisyenleriydi. Elçi peşrevi, alay düzen peşrevi, hünkar peşrevi ve at peşrevi gibi farklı peşrevler bulunmaktaydı.

Mehter Takımının Görevleri

Mehteranın öncelikli görevi seferlerde ve savaşlarda en arkada kalarak çaldığı müzik ile tempoyu yükseltmek, cesareti arttırmak, orduyu ve askerleri motive ederek savaşın kazanılmasını sağlamaktı. Mehter takımının görevi aynı zamanda sefir kabul törenlerinde yer almaktır. Takım, bu törende yeni sancağı sancak beyine iletirler ve hangi sancakta görev alacaklarını bildirirler.

Mehteranda 2 farklı takım bulunur. Bunlardan ilki direkt olarak Yeniçeri Ocağı’na bağlıdır. İkincisi ise Ahi Ocakları’na hizmet eder. Yeniçeri Ocağı’na hizmet edenler siyasi ve askeri faaliyetlerde görev alırdı. Ahi Ocakları’na bağlı olanlar ise genel olarak halka ve esnaflara hizmet ederdi.

Mehter Takımı Sembolleri

Osmanlı İmparatorluğu’nda yüzyıllar boyunca varlığı ile sınırların genişlemesine ve savaşların kazanılmasına öncülük eden Yeniçeri Ocağı’nda olduğu gibi Mehter takımında da semboller bulunmaktadır. Her icraat öncesinde muhakkak Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V) , İmam Ali ve Hacı Bektaşi Veli adı zikredilerek dua okunurdu. Mehter takımının piri, bilindiği üzere Hacı Bektaşi Veli’dir. Mehteranın 3 önemli sembolü vardır ve bunlar sancak, ocak ve zaferdir.

Mehter Takımı Ne Zaman Sona Erdi?

Mehter takımı, faaliyetlerine 1826 yılına dek devam etti. Yeniçeri Ocağı’nda yaşanan bozulmalar ilerleyen süreçte Mehteranın da kapatılması ile sonuçlandı. Günümüzde sembolik olarak mehter takımları, müzik icra etmektedir. Eski Türk devletlerine bakıldığında mehter benzeri yapılara askeriye içerisinde rastlanmaktadır.

1914 senesinde Turancılık ve milliyetçilik akımlarının popülerleşmesi ile birlikte Enver Paşa, yeni bir Mehter takımı kurmayı amaçlamış ve Mehteran-ı Hakaniye’nin kurulmasına öncülük etmiştir. Mehteran-ı Hakaniye, askeri müzeye bağlı kalmış ve hizmetlerine bu şekilde devam etmiştir.

Faaliyetlerine devam ettikleri süre boyunca Mehteran, Batı müziğini de etkilemiştir. Ünlü bestekar Mozart’ın Türk Marşı eseri de bu takımın başarılarına dayanmaktadır. Avrupa, Türklerde gördüğü bu uygulamayı benimseyerek daha sonra kendi askeri bandolarını kurmuş ve yaygınlaşması için elinden geleni yapmıştır.

Kapak Görseli:

http://www.bursamehter.com

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(