Tarih Dersleri

Sabarlar (Sibirler-Sabirler)

Sabarlar, 463-558 yılları arasında Karadeniz’in kuzeyinde ve Kafkaslar’da önemli rol oynayan bir Türk kavmidir.

Bu kavim hakkındaki bilgileri ancak değişik yabancı kaynaklarda bulabilmekteyiz.

Bu sebepten dolayı Sabarlar kaynaklarda çok farklı şekillerde zikredilmişlerdir; Bizans kaynaklarında Sabar, Sabeir, Saber, Sabir, Ermeni kaynaklarında Svar, Sbar, S(a)bir, İslam kaynaklarında Sebir şeklinde geçmektedir.

Sabarlar’ın yabancı menşeiden geldiklerine dair iddialar bugün artık çürütülmüştür ki; bunu ispat eden en iyi delil kendi taşıdıkları addır. Çünkü Sabar kelimesi Türkçe “Sab-ar” dan meydana gelmiş olup, “sapan, yol değiştiren, başıboş” manasına gelmektedir.

Mesela Kzar, Bulgar, Kabar vb. Bunun yanında Sabarlar’a ait şahıs adlarının Türkçe olması ve tarihi rolleri kültürel durumları, Sabarlar’ın Türk olduğu açık şekilde ortaya koymaktadır.

Bizans yıllardan beri sürüp giden Sasani savaşlarında, Sabarları kendi yanına çekmiş ve 531 yılına kadar bu dostluk sürmüştür.

Sasaniler’in Kafkaslardaki büyük savaşlarında (545) Sabarlar ağır kayıplar vermiş ve askeri güç olmaktan çıkmışlar, arkasından 557’de Avarlar’dan büyük darbe yedikten sonra Gök-Türkler’in hakimiyetine girmişlerdi. Kafkaslardaki son Sabar hakimiyetine ise 576 yılında Bizanslılar tarafından son verildi.

( Alıntı: İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 148. )

Kısaca Sabarları özetleyecek olursak;

Sabarlar’ın Özellikleri:

? Sibir‘in kelime manası “yoldan sapan” demektir.

? Bizans ve Sasanilerle temasta bulunmuşlardır.

? Günümüzde “Sibirya” ya ismini veren Türk boyudur.

? Hazarlar‘ın asıl topluluğunu Sibirler meydana getirmiştir.

dukhaturkleri
Dukhalar : Issız ormanlarda geyikleriyle yaşayan Türkler

Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
https://pixabay.com/tr/photos/dağ-gökyüzü-bulutlar-manzara-doğa-3046964/
https://kiriminsesigazetesi.com/dukhalar-issiz-ormanlarda-geyikleriyle-yasayan-turkler/

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(