Tarih Dersleri

Saltuklular (1072-1202)

Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan ilk Türk-İslam devleti olarak kabul edilen Saltuklular, Malazgirt Savaşı’nda Selçuklu ordusu safında yer alan Emir Saltuk Bey tarafından Erzurum ve civarında 1072 yılında kuruldu.

Bir asırdan fazla hüküm süren Saltuklu Beyleri birçok defa Gürcülerle savaştılar. 

İzzeddin Saltuk devrinde (1132-1168) Saltuklu ülkesi Tercan’dan başlayarak Tahir Gediğine kadar uzanmakta, Erzurum, Bayburt, Avnik, Micingird, İspir, Oltu gibi şehir ve kasabaları içine almakta idi.

XII.yüzyılın ortalarından itibaren Türkiye Selçukluları ve Eyyubî Devletleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki beylikler için bir tehdit oluşturmaya başladı.

II.Saltuk zamanında Türkiye Selçukluları ile iyi ilişkiler kurmuştur.

Türkiye Selçuklu Sultanı Rükneddin II.Süleymanşah Erzurum’a doğru yürüdü ve Saltuklu Beyi Melikşah’ı yakalatıp hapsettirmesiyle Saltuklu Beyliği son buldu (1202).

Saltuklular’ın Özellikleri:

? Ebu’l Kasım Saltuk tarafından Erzurum ve çevresinde kurulmuştur.

? Danişmentlilerle birlikte Haçlılara karşı başarıyla mücadele etmiş, Gürcülerle savaşmış, II.Saltuk zamanında Türkiye Selçukluları ile iyi ilişkiler kurmuştur.

? Türkiye Selçuklu Sultanı Rükneddin Süleyman Şah tarafından son verilmiştir.

Günümüze;

  • Kale Camii
  • Tepsi Minare
  • Üç Kümbetler
  • Mama Hatun Türbesi
  • Micingerd Kalesi

gibi eserler bırakmışlardır.

mamahatun
Mama Hatun Türbesi | Erzincan

Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
http://bilimgenc.tubitak.gov.tr/content/erzurum-uc-kumbetler-0
https://tr.pinterest.com/pin/288371182390392933/?lp=true

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(