Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların sözel ve sayısal alanlardaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçen kritik bir sınavdır. 2022 yılından itibaren uygulanan TYT, Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri alanlarında toplamda 120 sorudan oluşmaktadır.

TYT puanı, her aday için hesaplanan sayısal bir değeri temsil eder. Bu puan, sınav sonucunda elde edilen netler üzerinden belirlenir. Her bir test bölümünden yapılan doğru ve yanlış cevaplar kullanılarak net sayıları hesaplanır. TYT’de, Türkçe ve temel matematik bölümlerinde 40, sosyal bilimler ve fen bilimleri bölümlerinde ise 20’şer soru bulunmaktadır.

Meslek yüksekokulları için eski baraj puanı uygulaması kaldırılmış olup, 2022’den itibaren TYT puanı hesaplanan tüm adaylar tercihlerini yapabilirler. Lisans programlarına yerleşebilmek için ise önceki yıllardaki baraj puanlarına gerek kalmamıştır.

TYT Puan Hesaplama aracı, her adayın sınav performansını belirlemek için özel formüller ve katsayılar kullanır. Hesaplama sonuçlarına okul puanı dahil edilmez, ancak isteğe bağlı olarak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenerek hem ham puan hem de yerleştirme puanı hesaplanabilir.