Tarih Dersleri

Uzlar

Uzlar, hareketli Türk topluluklarının yerinde duramayan önemli unsuru olarak dikkat çekmiştir. Adeta her an atlarına atlayıp ödül ve yağma sözü veren herhangi bir maceracının peşine takılıp gitmeye hazırlardı. Öyle ki, Bizans yönetiminden memnun olmayan, intikam almayı düşünen, Bizans tahtına oturmak için hak iddia eden herhangi birinin, hazır ve istekli tam bir yardımcı kuvvet bulması için sadece Balkanları aşması yeterliydi. Tuna bölgesinde Bizanslı tarihçilerin deyimi ile değişik dillerde konuşan her tür insana rastlamak mümkündü.

( Alıntı: V. G. Vasilyevskiy, ‘‘Vizantiya i Peçenegi’’, s. 36 )

Tarihî süreç sonunda kudret ve güçlerini kaybeden Uzlar; Romanya ,Dobruca,Karadeniz kıyıları, Silistre, Markayla, Balçık, Varna gibi sahalarda yaşamışlar ve Hristiyanlığı kabul etmelerinden sonra zamanla varlıklarını ve kimliklerini kaybetmişlerdir.

Günümüzde Romanya’nın Dobruca bölgesinde ve Moldova’da yaşamlarını “Gagavuz Türkleri” olarak sürdüren Uzlar hakkında birkaç bilgi vermeye çalışalım.

Uzlar’ın Özellikleri:

? Oğuz’un Müslüman olanlarına “Türk” veya “Türkmen“, Hristiyan olanlarına ise “Uz” adı verilirdi.

? Bizans ordusunda ücretli askerlik yapmışlardır.

? Peçenekler‘le birlikte Malazgirt Savaşı‘nda taraf değiştirmişlerdir.

? Günümüzde “Gagavuz Türkleri” olarak Dobruca ve Moldova‘da yaşamlarına devam etmektedirler.

gagavuzturkleri
gagavuz türkleri

Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Gagauz Türkleri – Gagauzya – Moldova – Ay Yıldızın İzinde – TRT Avaz
Görsel kaynakları:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Gagauz_people.svg
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Gagauz-children.jpg

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(