Tarih Yazılıları

10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları özgün ve güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın faydalanması dışında herhangi bir sitede kullanılması kesinlikle yasaktır.

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Cevapları sayfanın altındaki bağlantıda yer almaktadır.

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları PDF olarak sayfa altındaki butondan indirilebilir.

10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

10 .SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI  
AD-SOYAD:
ÖĞRENCİ NO:
SINIF:

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız. (5×4=20)

  Karamanoğlu Mehmet Bey; Türkçeyi 1277 yılında Resmi dil ilan etmiştir.
 Bodun, boy sözcüğünün çoğulu olup boylar birliği anlamına gelmektedir.
 I. Haçlı Seferi 1147- 1149 yılları arasında gerçekleşmiştir.
 Ankara Savaşı 1402 yılında meydana gelmiştir.
 I. Kılıç Arslan, Danişmentli Gümüş Tegin ve Kayseri hâkimi Hasan Bey ile de Bizanslılara karşı ittifak yapmıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (5×4=20)

1085Sosyal ve Ekonomik1081HacipDivân-ı Saltanat
Nâib-i SaltanatBargâhHâcibü’l-hüccabAile birliğiSiyasi ve Sosyal
1080BoyNiyâbet-i SaltanatSiyasi ve EkonomikAile

1- Türk Deniz Kuvvetleri’nin kuruluş yılı …………..’dir.

2- …………… eski Türk devletlerinin oluşumunda en dinamik yapıdır.

3- Saray teşkilatında en önemli görevliye …………….. denmiştir.

4- Türkiye Selçuklu Devleti’nde askerî, idari, mali ve hukuki bütün devlet işlerinin karara bağlandığı ve en yüksek yönetim organına  ……………… denmiştir.

5- Dinî sebeplerin ön plana çıktığı bu seferlerde asıl nedenler …………………. temellere dayanmaktadır.

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20)

1Niğbolu Muharebesi 1230
2Varna Muharebesi 1243
3Kösedağ Muharebesi 1396
4Ayn-ı Calut Muharebesi 1444
5Yassıçemen Muharebesi 1260

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (8×5=40)

S1Mehmet Fuat Köprülü’ye göre; Osmanlı Beyliği’nin kurulup gelişmesinde sosyal ve iktisadi grupların varlığı etkili rol oynamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu olayda bahsi geçen sosyal ve iktisadi gruplar arasında yer almaz?

A) Bakiyân-ı Rûm
B) Gaziyân-ı Rûm
C) Ahiyân-ı Rûm
D) Bâcıyân-ı Rûm


  • I. Sakız
  • II. Midilli
  • III. Sisam
  • IV. Rodos

S2) Yukarıdaki adalardan hangisi veya hangileri 1081’den itibaren İzmir merkezli olarak denizcilik faaliyetlerine başlayan ilk Türk beyi olan Çaka Bey tarafından kurduğu 40 parçalık donanmayla fethedilmiştir?

A)  I, II                      B) Yalnız IV

C)  II, III, IV               D) I, II, III, IV


 I. Kardeşi ŞahinŞah’ın taht mücadelesine girişmesi

 II. Musul Atabeyi Nurettin Zengi’nin Selçuklu topraklarına saldırması

 III. İmparator Manuel Komnenos’un planlarını hem Batı’da hem Doğu’da gerçekleştiremeyeceğinin ortaya çıkması

S3) Buna göre II. Kılıç Arslan tahta geçtiğinde yukarıdaki hangi olay ya da olaylar sebebiyle Bizans ile ittifak kurmak için İstanbul’a gitmiştir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II, III


  •  I. Bursa’nın Fethi- 1325
  • II. İznik’in Fethi- 1331
  • III. İzmit’in Fethi- 1337
  • IV. Edirne’nin Fethi- 1364

S4) Yukarıda verilen fetih ve tarihlerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) I ve II

B) I, II, III

C) II ve III 

D) I ve IV 


S5) Anadolu’daki en eski medreselerden olan Yağıbasan Medresesi hangi beyliğe aittir?

A) Danişmentliler   B) Mengücekliler   

C) Artuklular        D) Saltuklular


S6) Çaka Beyliği’nin kurucusu Çaka Bey’i öldürtüp beyliğin ortadan kaldırılmasını sağlayan kişi kimdir?

A) Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos

B) Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan

C) Selçuklu Devleti Hükümdarı Tuğrul Bey

D) Selçuklu Devleti Hükümdarı Alp Arslan


S7) Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin nedenleri arasında yer almaz?

A) Dini Unsurlar   

B) Doğu’ya hakim olma arzusu

C) Siyasi unsurlar

D) Kutsal yerlerin alınma arzusu


S8) Türkiye Selçuklularında sultanın mutlak vekili olarak vezir görev yapmış ve sultan adına devleti idare etmiştir. Fakat devletin Moğol baskısıyla zayıfladığı dönemde artık vezir başta olmak üzere üst düzey devlet görevlileri, sultan tarafından değil hangi devlet tarafından seçilmeye başlanmıştır?

A) Artuklular

B) Eyyubiler

C) İlhanlılar 

D) Danişmentliler

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(