⚠️  KPSS‘de Tarih sorularının büyük bir kısmı bu üniteden gelmektedir.

NOT: İstediğiniz başlığın üzerine tıklayarak ilgili konuya gidebilirsiniz.

Bu ünitede neler öğreneceğiz?

🗝 Çok yakında bu üniteye içerik eklenmeye başlanacaktır.

 1. XX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ
  • Trablusgarp Savaşı
  • Balkan Savaşları
  • I.DÜNYA SAVAŞI
   • Nedenleri
   • Taarruz Cepheleri
   • Savunma Cepheleri
  • Gizli Antlaşmalar
  • Wilson İlkeleri
  • Mondros Ateşkes Antlaşması
  • Paris Barış Konferansı ve İzmir’in İşgali
  • Yararlı ve Zararlı Cemiyetler
 2. KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ
  • Mustafa Kemal’in Samsuna Çıkışı ve Genelgeler
  • Kongreler
  • Misak-ı Milli
 3. I.TBMM DÖNEMİ
  • Ayaklanmalar
  • Sevr Antlaşması
 4. KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ
  • Doğu ve Güney Cephesi
  • Batı Cephesi
   • I. İnönü Savaşı
   • II. İnönü Savaşı
   • Eskişehir-Kütahya Savaşı
   • Sakarya Meydan Muharebesi
   • Büyük Taarruz
  • Saltanatın Kaldırılması
  • Lozan Barış Antlaşması
 5. ATATÜRK’ÜN HAYATI
 6. ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKA
 7. ATATÜRK İLKELERİ
 8. ATATÜRK İNKILAPLARI
  • Siyasi İnkılaplar
  • Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
  • Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
  • Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
  • Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar
 9. ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA
  • 1923-1932 Yılları Arasındaki Gelişmeler
  • 1932-1939 Yılları Arasındaki Gelişmeler
 10. CUMHURİYET DÖNEMİ KÜLTÜR VE MEDENİYET