Tarih Dersleri

Irak Cephesi

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndaki cephelerinden birisi de Irak Cephesi olmuştur.

Osmanlı Devleti Irak Cephesi ‘nde birçok zafer de kazanmıştır. Özellikle İngilizler’e karşı Selman’ı Pak’ta ve Kut’ül Amare‘de bir çok muhabere yapılmış ve zaferler kazanılmıştır.

Bu zaferlere kısaca yer vermeden önce İngilizler’in Irak Cephesi ‘ni açma nedenlerine göz atalım.

Irak Cephesi’nin Açılma Nedenleri:

  • Rusya’ya karadan yardım götürebilmek.
  • Türkler’in İran vasıtasıyla Hindistan’a ulaşmasını engellemek.
  • Musul ve Abadan petrollerini ele geçirebilmek.

Kut’ül Amare Zaferi (29 Nisan1916) :

Osmanlı ordusu Irak Cephesi ‘nde İngilizler’i önce Selman-ı Pak’ta mağlup etmiş ve bu zaferin ardından da Kasım 1915’te Kut-ül-Amare kuşatılmıştır.

Uzun süren kuşatmanın sonunda 29 Nisan 1916’da Charles Townshend’in
komutasındaki İngiliz tümeni komutanlarıyla beraber esir alınmıştır. Bu zafer Osmanlı için büyük bir moral kaynağı oluşturmuş birçok yerde kutlamalar yapılmıştır. Ayrıca Kut Zaferi, Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Almanya ve Avusturya’nın başkentleri Berlin ve Viyana’da sevinç
gösterilerine neden olmuş ve şehirler bayraklarla donatılmıştır.

İngilizler bu cepheyi açarken mutlak zafer kazanacaklarını düşünmüşlerdir fakat sonuç hiç de bekledikleri gibi olmamıştır. Kut’ül Amare Zaferi İngilizler’in itibarının zedelenmesine de neden olmuştur.

Kut’ül Amare hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki blog yazımızdan ulaşabilirsiniz.


İngilizler bekledikleri güce 1917 yılı başlarında ulaştılar ve taarruza geçtiler. Britanya birlikleri Bağdat’a girerken Halil Paşa’nın komutasındaki Osmanlı askerleri ise Bağdat’ı boşalttı. Osmanlı Devleti’nin daha sonraki Bağdat’ı alma girişimi ise sonuçsuz kaldı.

Britanya ordusu Musul’a doğru ilerlemeye başladı. Bağdat’ı geri almak için 6. Ordu’yla 7. Ordu birleştirildi ve Yıldırım Ordular Grubu kuruldu. Halep’te hazırlıklar sürerken, İngilizler ise Tikrit’e kadar ilerlediler.

İngilizler, petrol yataklarının bulunduğu Musul‘a ulaşmadı fakat daha sonra Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesini dayanak göstererek Musul’u işgal ettiler.


Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
http://www.yenisoz.com.tr/kut-ul-amare-haber-12693

Cevap Yok

Tartışmaya Katılın

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(