Tarih Dersleri

Suriye-Filistin Cephesi

Bu yazımızda Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndaki savunma cephelerinin son konusu olan Suriye-Filistin Cephesi’ni inceleyeceğiz.

Osmanlı Devleti’nin Kanal Harekatı‘nda başarısız olup geri çekilmesi üzerine İngilizler karşı taarruza geçerek büyük bir saldırı başlatmışlardır. Giderek artan baskılar neticesinde ordu çözülmüş ve İngilizler Kudüs ve Filistin’i işgal etmiştir.

Suriye’de de işler hiç iyi gitmemekte ve İngilizler Şam’ı ele geçirmek üzeredir. İşte o günlerde bizzat Padişah Vahdettin M. Kemal’i yanına çağırıp Suriye-Filistin Cephesine tayin etmiştir. Mustafa Kemal neticesinde Liman Von Sanders komutasındaki Yıldırım Orduları’na bağlı 7. Ordu‘ya komutan olarak atanmıştır.

İngilizler ve İngiliz destekli Araplar’ın saldırıları üzerine 1 Ekim 1918’de Şam İngilizler’in eline geçmiştir.

Katma Savaşı (26 Ekim 1918) :

Yıldırım Orduları ise dağılmaya başlamış ve emir komuta zinciri kalmamıştır. Bu durum sonrası Mustafa Kemal inisiyatif alarak Ekim başından itibaren tüm orduları yönetmiştir.

Bu sırada Türk ordusunun geri çekildiğini düşünen İngilizler ve Araplar hiç beklemedikleri bir direnişle karşılaştı ve İngilizler Katma bölgesinde durduruldu. İki gün sonra ise Antakya kontrol altına alındı.

Mustafa Kemal, Halep’in beş kilometre kadar kuzeyindeki bölgeyi Türk sınırı olarak belirledi. Böylece ileride kurulacak yeni Türk Devleti’nin
millî hududu da Türk askerinin süngüleriyle fiilen burada tespit edilmiş oldu.

“İşte orada bu zafer sonucu bir hat belirledim ve kuvvetlerime, ‘düşman bu hattın ilerisine geçmeyecektir’ diye emir verdim. Gerek Erzurum Kongresi’nde, gerek Sivas Kongre’sinde Türkiye’nin milli sınırlarını belirlemek için ben Türk süngülerinin çizdiği bu hattı ileri sürdüm…” 

M.Kemal Atatürk

Mondros Ateşkes Anlasması’nın imzalanmasının ardından Mustafa Kemal
31 Ekim’de Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atandı.
Bu ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonra İngilizler Suriye’yi tamamen kontrolleri altına aldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün I. Dünya Savaşı’nda Yer Aldığı Cepheler:


Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
https://tr.pinterest.com/pin/448671181619841744/

Cevap Yok

Tartışmaya Katılın