İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İslamiyet Öncesi Türklerde Devlet Yönetimi

Eski Türklerde devlet “il” veya “el” olarak isimlendirilmiştir.

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri‘nde Devlet; aile, oba, oymak ve boyların bir araya gelmesiyle oluşurdu.

Türk devlet teşkilatının başında Han, Şanyü, Kağan, Hakan veya İdikut adı verilen hükümdarlar bulunurdu.


Hükümdarın Görevleri:

🔷 Hükümdarlar ordularının başında seferlere çıkarlardı.

🔷 Hükümdar adaleti sağlardı.

🔷 Ülkelerinin bağımsızlığını korurdu.

🔷 Töreleri uygulardı.

🔷 Kurultay ‘a başkanlık ederlerdi.

🔷 Açı doyurur,çıplağı giydirirdi. (Sosyal Devlet anlayışı)


Gök Tanrı’nın Hükümdarı Donattığı Yetkiler:

KUT (SİYASİ YETKİ) KÜÇ(GÜÇ) (ASKERİ YETKİ) ÜLÜŞ (EKONOMİK YETKİ)

💠 Kut: Hükümdara ve ailesine Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılan yetkidir.


Hükümdarların Sembol ve Unvanları:

Otağ (Çadır) Kamçı (Berge)
Nevbet (Davul) Ordu
Kılıç Toy (Ziyafet)
Yay Örgin (Taht)
Kemer (Kur) Kotuz (Sorguç)
Tuğ (Sancak) Kama (Bıçak)

“OK” bir sembol değildir.

Han İlteriş
Hakan İdikut
Yabgu Erkin
Kağan Tanhu
İlteber Şanyü
İlig İlber
Kara

İkili Teşkilat:

BATI KAĞAN’IN KARDEŞİ (YABGU) BULUNUR.
DOĞU MERKEZDİR. KAĞAN BULUNUR

Kurultay ( Toy / Kengeş ):

🔷 Günümüzdeki Bakanlar Kurulu‘dur.

🔷 Kurultay’da son söz hükümdara aittir. Bu yönüyle Kurultay bir danışma meclisine benzemektedir.

🔷 Olağan olarak yılda iki kez toplanır.

🔷 Dini konular da dahil her türlü mesele konuşulur.

🔷 Hakanın isteği ile töreleri değiştirir.

🔷 Törelere uymayan hakan görevden alınır, yeni hakanı seçer.

🔷 Meclise katılma hakkına sahip olanlara “Toygun” denir.

🔷 Kurultay boy beyleri, hakan, hatun, hanedan mensupları, hükümet üyeleri, halk (kün) ve zaman zaman da bağlı devletlerin yöneticilerinden oluşur. (Din adamı yoktur.)

Tabgaçlar Nazırlar Meclisi
Hazar Devleti İhtiyarlar Meclisi
Peçenekler Komenton
Tuna Bulgarları Millet Meclisi
Avrupa Hunları Seçkinler Meclisi

Devlet Görevlileri:

Apa Sivil yönetici
Aygucu (Üge) Vezir
Ayuki Hükümet
Ağılığ Hazineden sorumlu
Otacı (Emçi) Hekim /Tabip
Şad Hanedan üyesi komutan (Tigin’in unvan almış hali)
Buyruk Bakan
Tudun Vergi memuru
Erkin Oğuzlar’da hükümdar
Nazır Bakan
Bitikçi (Tamgacı) Yazıcı
Yarlıg Hakan’ın emri
Tigin Hükümdar oğlu
İnanç/İnal/Ataman Tigin eğitmeni
Tutuk Askeri Vali
Ebi Hükümet Konağı
İçbuyruk Saray işlerinden sorumlu bakan
Tarkan Askeri yönetici (Ordu Komutanı)
Yargucı Yargıç,Tercüman,Elçi
Subaşı Oğuzlar‘da komutan
Böri Köktürkler‘deki Kağan


Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
https://www.totalwar.com/games/attila/

Cevap Yok

Tartışmaya Katılın

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(