Tarih Dersleri

Oğuzlar

XI. yüzyıldan sonra Türkmen de denilen Oğuzlar‘ın; Türkiye,İran,Azerbaycan,Türkmenistan ve Irak Türklerinin ataları olduğunu biliyoruz.

Tabiiki Selçuklu ve Osmanlı hanedanlarının da yine Oğuzlar‘dan çıktığını hatırlatırsak,Oğuzlar‘ın ne denli önemli bir Türk kavmi olduğu ortaya çıkmış oluyor.

Oğuzlar, Oğuz Kağan Destanı’na göre 24 boydan ve Kaşgarlı Mahmud‘un Divânu Lügati’t-Türk eserine göre 22 boydan oluşan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk boyu’ dur.

Anadolu’daki Türklerin büyük bir kısmını da yine Oğuzlar oluşturmaktadır.

Destanlara göre Oğuzlar Oğuz Han‘ın 6 oğlu ve onların 4’er oğlundan meydana gelmişlerdir. Meydana gelen bu 24 boyun ayrı adı ve unvanları vardır. Bu bölümleme Oğuz Kağan Efsanesi‘nden kaynaklanmaktadır

Bu boyların Bozoklar ve Üçoklar olarak ikiye bölünmesi ise daha sonradır. Bu iki ana kol arasında çıkan anlaşmazlıklar, boyların bir kısmının batıya göçmesine neden oldu. Bir kısmı da Göktürk Devleti‘nin kurulması ve Ötüken’i işgali nedeniyle batıya göçmüştür (6. yüzyıl). Kalanlar Göktürk egemenliği altına girmiştir.

boylar
Oğuz Boyları | tarihvakti.com

1071 Malazgirtten sonra Anadolu’ya yerleşen Oğuzlar’ın özelliklerine değinecek olursak:

Oğuzlar’ın Özellikleri:

? Oğuz kelime anlamı olarak; boy, kabile veya kalabalık anlamlarına gelmektedir.

? Kök Türk ve Uygur hâkimiyetine giren Oğuzlar, X. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti’ni kurdular.

? X. yüzyılın sonlarına doğru İslamiyet’i kabul eden Oğuzlar, Büyük Selçuklu ve Osmanlı gibi cihanşümul devletler kurmuşlardır.

? Türklerin en kalabalık ve en aktif kolunu oluşturmaktadır.


Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
https://www.filizrengi.com/mete-han-turk-tarihine-yon-veren-kagan/

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(