Tarih Dersleri

Kimekler (Yemekler)

Kimekler‘in adı Orhon Yazıtları ve Çin yıllıklarında görülmemektedir.

Gerdizî, Kimekler‘i Tatar asıllı olarak göstermektedir.

Fakat kaynaklarda Gerdizi’nin aksine Kimekler‘in X. yüzyılın birinci yarısında Türk âlemini temsil eden ve birbirlerinin dillerini kolayca anlayan beş büyük Türk kavminden (Oğuz, Karluk, Tokuz Guz-Uygurlar, Kırgızlar) biri olduğu belirtilir.

Kimek kavminin asıl yurdu Yukarı İrtiş boylarıyla onu çeviren topraklardı. X. yüzyılın ilk çeyreğinde yurtları batıda Tobol’a kadar uzanan Kimekler kışın Aşağı Seyhun boylarında, yazın kuzeydeki bozkırlarda yaşayan Oğuzlar’la komşu oldular.

kimekvadi
Yemek bozkırlarında bulunan Ertiş Irmağı

Kimekler başlarda Köktürkler‘in egemenliği altında yaşamışlardır.

Mücmelü’t-tevârîḫ’te Kimekler‘in hükümdarlarının “tutug” unvanıyla anıldığı görülmektedir.

Günümüzdeki Özbekler, Kazaklar, Karaçay-Balkarlar, Kumuk, Kırım ve Kazan Türkleri; Kıfçak, Yemek ve Kanglılar’ın, dolayısıyla Kimekler’in torunlarıdır.

Kısaca toparlayacak olursak:

Kimekler’in Özellikleri:

? Kimekler başlarda Göktürk Devleti‘nin egemenliği altında yaşamışlardır.

? Yöneticilerine Tutug adı verilmiştir.

? Kimekler ‘in adı Şehname ve Divan-i Lügatüt Türk‘te geçmektedir.


Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
http://www.biligbitig.com/2014/03/kimekler-kimek-devleti.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:E7536-Irtysh-at-cherlak.jpg

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(