Tarih Dersleri

Hazarlar (630-968)

Hazarlar: Avrupa’nın doğusunda ilk kez düzenli ve sistemli bir devlet kuran Türk topluluğu…

Hazarlar tarih sahnesine Sabar Türkleri’nin devamı olarak çıkmışlardır. Günümüzde Hazar denizi adında yaşamaya devam eden Hazar ismi tarihi kaynaklarda, 558 yılında Sabarlar’ın siyasî varlıklarını kaybetmelerinden önceki Sâsânî-Sabar savaşları dolayısıyla geçer.

hazardenizi
hazar denizi

10. yy. tarihçilerinden El-Mesudi‘ye göre ; “İranlılar’ın Hazar dediği topluluk Türkler tarafından Sabar diye anılır”

Gelelim Hazarların tarihimiz açısından önemlerine…

Hazarlar’ın Özellikleri:

? Hazar kelime olarak “barış,güven” anlamı taşımaktadır.

? Bizans‘ın kışkırtmasıyla Hz.Osman döneminden itibaren Müslüman Araplarla mücadele ederek Maveraünnehir‘in İslamlaşmasını uzun süre engellemişlerdir.

? İslamiyetin Kafkaslar ve Rusya‘da yayılmasını yine Hazarlar engellemiştir.

? Museviliği kabul eden ilk ve son Türk devletidir.

? Kürk Yolu‘nu kullanmış ve bu sayede zenginleşmişlerdir.

? Hazarlar arasında Göktanrı, Hristiyanlık, İslamiyet, Musevilik gibi dinler de yayılmıştır. Bu da bizlere dini hoşgörüsü olan bir devlet anlamı taşımaktadır.

? Hazarların içinde yaşayan Müslümanlar Emevi-Hazar Savaşı‘nda Hazarların içinde yer almış ve bu yüzden Hazar hakanı Müslümanların daha iyi yönetilebilmesi amacıyla Müslümanlarına başlarına Hazz adı verilen yöneticiler tayin etmiştir.

? Hazarların yaşadıkları döneme Pax Hazaria yani “Hazar Barış Çağı” denilmiştir.

? Günümüzde Polonya ve Litvanyadaki Karaim,Karaçay diğer değişle Karay Türkleri Hazarların torunlarıdır.

? İstanbul’daki “Karaköy” semtinin adının “Karay köy“den geldiği ifade edilmektedir. Çıksalın’da Seferad mezarlığının yanında bir duvarla ayrılmış Karay mezarlığı bulunmaktadır.

karaimturkleri
karaim türkleri

Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Zaman Yolcusu – Türklerin İzinde/Musevi Türkler; Karaimler | NTV
Görsel Kaynakları:
https://pixabay.com/tr/photos/hazar-denizi-chalus-beach-sunrise-3032750/
https://mangubitig.com/karay-karaim-turkleri/

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(