Tarih Dersleri

Bulgarlar (583-1237)

Bugün Moğolistan’ın ortalarında kalan Ötüken’den kalkarak o zamanın en büyük devletini kuran ve bir ara Karadeniz kıyılarına inip 576 yılında Bizans’a saldıran Göktürklerin hâkimiyetinin İdil nehrinin batısındaki topraklardan çekilmesinden ve Orta Avrupa’ya hâkim olan Avarların 626 yılındaki başarısız İstanbul kuşatmasında yaşadıkları bozgundan sonra oluşan siyasî güç boşluğunda, bu ikisinin arasında, Kafkasya ve Karadeniz’in kuzeyindeki topraklarda yaşayan Bulgarlar (ve kaderlerini onlarla telif eden Oğurlar), Kubrat Han önderliğinde 630 yılında Büyük Bulgaristan (Magna Bulgaria) diye bildiğimiz devleti kurdular.

Bu devlet bugünkü Kuzey Kafkasya, Güney Rusya ve Ukrayna topraklarına hakimdi. İsmi eski Türkçede “toplamak, bir araya getirmek” manasındaki ‘kubratmak’tan gelen Kubrat Han, Doğu Avrupa’da Atilla ve Bayan Han gibi büyük izler bırakan ve adından yüzyıllarca çok bahsettiren büyük Türk hükümdarlarından biridir. Türk dünyasının batı kanadını oluşturan Oğur Türkleri de ilk defa onun zamanında bir araya geldiler ve tek bir devlet çatısı altında toplandılar.

(Alıntı: Bulgarlar: Yitik Bir Türk Kavmi |Prof. Dr. OSMAN KARATAY )

kubrathan
kubrat’a ait olduğu iddia edilen mezar.

Bulgarlar ve liderleri Kubrat‘la ilgili girişten sonra geçelim Bulgarlar hakkındaki önemli bilgilere…

Bulgarlar’ın Özellikleri:

? Bulgar‘ın kelime manası “karışık” tır.

? Kubrat’ın (Kurt) liderliğinde Büyük Bulgar Devleti‘ni kurmuşlardır.

? Oğuz Türklerinin bir kolu olan devlet zamanla Tuna Bulgarları ve İtil (Volga) Bulgarları olarak ikiye ayrılmıştır.

Tuna Bulgarları:

✅ Dobruca’nın güneyinde Asparuh (679-702) tarafından kurulan Tuna Bulgar Devleti , Boris Han Dönemi’nde Hristiyanlığı resmen kabul etmiştir.

✅ Zamanla milli kimliklerini kaybetmiş ve Slavlaşmışlardır. Bugünkü Bulgarlar’ın atalarıdırlar.

✅ Han unvanını kullanmayı terk etmişler , Çar unvanını kullanmışlardır.

İtil (Volga) Bulgarları:

✅ Ticaretle uğraşmaları sonucunda Müslüman tüccarlarla ilişkiye girmişler ve Almış Han zamanında İslamiyet’i kabul etmişlerdir.

✅ Doğu Avrupa’da Türk İslam kültürünün temsilcisi olmuşlardır.

İbni Fadlan “Rıhle (Yolculuk) adlı eserinde İtil Bulgarlarından bahsetmiştir.

İtil Bulgarları bugünkü Kazan Türkleri‘nin atasıdır.

tataristan
İdil Bulgarlarından kalma küçük minare

Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Bulgarians_and_Slavs_VI-VII_century.png
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Хан_Кубрат.JPG
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Keçe_manara.JPG

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(