Tarih Dersleri

Macarlar

Macarlar miladi 5.yüzyıla kadar Türk kavimleriyle ilişki içinde olmuşlardır.

Bugünkü yurtlarına yerleşinceye kadar Kumanlar ve Peçenekler Macaristan topraklarında bulunmuşlardır.

Peçeneklerin baskısıyla batıya doğru göç eden Macarlar IX. Asrın sonlarına doğru bugünkü yurtlarına gelmişlerdir.

Macarlar Türklerle yakın ilişki halinde olduklarından dolayı, Türklerle olan akrabalıkları konusunda ikiye ayrılmışlardır.Bir kısmı Türklerle akraba olduklarını savunurken bir kısmı da Macarların bir Fin-Ugor kavmi olduğunu savunmuştur ve bu tartışmalar günümüzde de sürmektedir.

Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimseyen Macarlar Orta çağın sonlarına doğru güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmışlardır.

Macarlar’ın Özellikleri:

? Bildiğimiz ilk lideri Arpad‘dır.

? Hristiyanlığı benimseyerek Türk kimliğini kaybetmişlerdir.

? Soylarını Attila‘ya dayandırmışlardır.

? 1526 Mohaç Meydan Muharebesi’nden sonra Osmanlı’ya bağlanmıştır.

? Macaristan topraklarının büyük bir bölümü 1699 Karlofça Antlaşması’yla Avusturya’ya bırakılmıştır.

? Macaristan, I. Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsız bir devlet olmuştur.

? Türk tarihinde ilk kez “Türkoloji Enstitüsü” kurmuşlardır.

? 2008 yılından itibaren ise Macaristan’da Türk Kurultayı düzenlemektedir.

turkkurultayi
Turan-Hun Kurultayı | Attila Kapısı | 2018 | Budapeşte / Macaristan

Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
https://images.pexels.com/photos/73796/budapest-hungary-parliament-building-73796.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940
http://old.qha.com.ua/resim//2018/08/14/8dd0d172a981edeabd7196f716971599.jpg

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(