Tarih Dersleri

Kıpçaklar (Kumanlar) (1000-1303)

Kıpçaklar, Batı Kök Türk topluluklarındandır ve kaynaklarda çoğunlukla Kumanlar şeklinde anılmışlardır.

Kuman ise kelime anlamı olarak “sarı,sarı saçlı,öfkeli” anlamına gelmektedir.

Orta Asyada bulunanlara Kıpçak, Doğu Avrupaya ve Karadenizin kuzeyine göç edenlere ise Kuman denilirdi.

İslam kaynaklarında bulundukları bölgeler “Deşt-i Kıpçak” olarak adlandırılmıştır.

Kumanlar birçok milleti fazlasıyla etkilemişlerdir.Öyle ki Macarca ve Romencede Kuman Türk resminin izlerini görebilmekteyiz.Ayrıca Moğol istilasıyla Doğu Avrupaya gelen Moğolları etkilemiş,bunların Türkleşmesini sağlamıştır.

Kıpçaklar‘ın bu özelliklerini maddeler halinde sıralayalım.

Kıpçaklar (Kumanlar) ‘ın Özellikleri:

? Kıpçaklar için Sarı Türkler denilirdi.

? Orta Asyada,Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur.

? Ruslarla mücadeleleri Rus İgor Destanı’na konu olmuştur.

igordestani
İgor Destanı‘nda Knez İgor‘un Polovtsler ile yaptığı muharebe sonrası (Ressam: Viktor Vasnetsov)

? Kendilerine ait olan Türkçe, Farsça ve Latince bir sözlük olan “Codex Cumanicus” ‘u oluşturmuşlardır.

Codex Cumanicus‘tan, üzerinde papağan çizimi olan bir sayfa.

? Altınorda Devleti’nin temelini oluşturmuşlar, Moğollların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır.

? Orta asya Türk sanatının Avrupada tanınmasında Kumanların etkisi vardır.

? Eyyubi ve Memluk ordusunda görev yapmışlardır.

? 1250’de Mısır’da kurulan Memlûklular Devleti kısa bir süre sonra Kuman-Kıpçak Türklerinin eline geçmiştir.

? Zaman içerisinde bir kısmı Hristiyanlığı benimseyen Kıpçakların bir kısmı da Kırım, Kafkaslar ve İdil Bulgarları ülkesinde Müslüman olmuştur.

? Ukrayna Steplerinde, eski adıyla Deşt-i Kıpçak denilen bölgede XI. ve XIII. Asırlardan kalma, Kıpçak taş sanatı, heykelleri veya balbalları bulunmuştur.

kıpcakbalbal
Ukrayna’da bulunmuş Kıpçaklardan kalan balballar (Dnipro)

Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Kıpçakların Türk Medeniyetine Katkıları – Detay 13 – TRT Avaz
Görsel Kaynakları:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Igorsvyat.jpg
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Polovtsy.jpg
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Codex_Cumanicus_58.jpg

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(