Tarih Dersleri

Tabgaçlar

4. yüzyıl sonlarına doğru Kuzey Çin‘de kudretli bir siyasî teşekkül meydana getiren, Çinlilerin To-ba dedikleri topluluğu Türkler “Tabgaç” diye anmışlardır.

toba
Tabgaçlar’ın yaşadığı mağaralar |Kuzey Çin

Gittikçe gelişen Budizm Tabgaçlar‘ın Çinlileşmesine zemin hazılardı ve Tabgaçlar zamanla asimile oldular.

“…490’da tahta Toba Hun geçti. Toba’nın annesi Fen (Feniks kuşu) isminde bir Çinli kadındı. Fen bütün kocalarını zehirleyerek (miladi 476) veliaht anası olarak tahta oturmuş ve Tabgaçlar’a karşı Çinliler’e saygı duyulmasını sağlamıştı.
İşte bu kadının oğlu Toba, annesinin başlattığı ameliyeyi tamamlayarak 495’de çıkardığı bir kanunla Tabgaçlar’ın kendi dillerini ve milli giysilerini kullanmalarını, uzun saç bırakmalarını, kendi kabiledaşlarıyla evlenmelerini ve cenazelerini bozkır adetlerine göre kaldırmalarını yasakladı.
Kelimenin tam anlamıyla Tabgaçlar Çinliler’e benzeyeceklerdi. Sırf bir tecrübe olsun diye bozkıra gidip, eski adetlerini yaşamaya kalkan veliaht prens ve arkadaşları dahi katledilmiş; kısacası Tabgaçlar’dan geriye sadece isimleri kalmıştı.

(L.N.Gumilöv, Hazar Çevresinde Bir Yıl, S.124)

T’o-pa boyları tarafından kurulduğu için T’o-pa, Wei Bölgesi’nde kurulduğu için Kuzey Wei Devleti olarak da anılan Kuzey Wei Tabgaç Devleti (386-550), hem Eski Çin Tarihi, hem de İslamiyet Öncesi Türk Tarihi açısından çok önemli bir yere sahiptir.

Ancak ne yazık ki, Türkiye’de Tabgaçlar hakkında yapılan bilimsel çalışmalar oldukça sınırlı sayıda olup, hakkında verilen bilgiler İslamiyetten Önceki Türk Tarihi ile ilgili kitapların içinde yer alan kısa bölümlerden ibarettir.

Türk tarihçilerinin bu alana ilgisiz kalmasının nedenlerinin başında muhtemelen Tabgaç tarihi araştırmalarında, İslamiyetten Önceki Türk Tarihi alanındaki diğer konularda olduğu gibi kaynak dili olarak Çince’yi kullanmanın elzem olması gelmektedir.

Yine Türk tarihçileri arasında Kuzey Wei Tabgaç Devleti’nin sonradan Çinlileşmiş bir Türk devleti olduğu görüşü hakimdir. Dolayısıyla bu durum söz konusu devlet tarihine ön yargılı bir tutumun oluşmasına sebebiyet vermiştir.

(Tez yazısından alıntıdır: https://core.ac.uk/download/pdf/50610369.pdf )


Tuğba Gökçe BALCI ‘nın hazırladığı bu güzel tez Tabgaçlar‘la ilgili ülkemizde yapılan güzel çalışmalardan bir olup yukarıda ki bağlantıdan teze ulaşmanız mümkündür.

Tabgaçlar’ın Özellikleri:

🔷 Tabgaçlar Kuzey Çin’e 200 sene hakim olmuşlardır.

🔷 Zamanla asimile olmuşlardır.


Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
https://pixabay.com/tr/photos/tibet-%C3%A7in-da%C4%9Flar-budizm-peyzaj-4025999/
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/kuzey-cinde-turk-devleti-tabgaclarin-yasadigi-magaralar/

Cevap Yok

Tartışmaya Katılın

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(