Tarih Dersleri

Akhunlar (Eftalitler) (367-557)

Akhunlar, Bizans kaynaklarında Eftalit, Çin kaynaklarında Ak Hiung-nu, Hint kaynaklarında ise Sveta-Hūna olarak geçer.

350 yıllarında, Altaylardan batıya göç eden Hunların soyundan olan Akhunlar; Afganistan’ın batısına ve İran’ın güneyine inerek burada yerleştiler.

V. Yüzyıldan itibaren Eftal adındaki hükümdar sülalesi Akhunların başına geçtiğinden, Akhunlara Eftalitler de denmiştir.

480 yıllarında İran‘da patlak veren Mazdek İsyanı‘nın bastırılmasında Akhunlar etkin rol oynamışlardır. Bazı Sasani imparatorları Akhunlar‘a sığınmıştır. 30 bin kişilik Hun ordusuyla Mazdek İsyanı bastırılmıştır.

mazdek 1
Mazdek’in Öldürülmesi | Şehname

Göktürkler‘in güçlenmesi ve İstemi Yabgu’nun batıya yönelmesiyle Akhunlar ile Göktürkler karşı karşıya geldi. Güçlenen Sasaniler de eski müttefikleri Akhunlar‘ın zayıflığından istifade etmek için Göktürkler ile antlaşma yaptılar ve Akhun İmparatorluğu yıkıldı.

Akhunlar (Eftalitler) ‘in Özellikleri:

? Kökenleri Asya Hunlarına dayanmaktadır.

? V. yüzyılın ikinci yarısında Afganistan ve Kuzey Hindistan bölgesinde güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmıştır.

? Sasaniler’de çıkan Mazdek İsyanı’nın bastırılmasında önemli rol oynamışlardır.

? İpek Yolu hakimiyetini sağlama amacıyla Köktürk-Sasani iş birliği ile yıkılmışlardır.


Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
https://wiki.totalwar.com/images/f/fd/White_Huns_Charge.png
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:The_Iranian_prophet_Mazdak_being_executed.png

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(