Tarih Yazılıları

10. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

10. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları özgün ve güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın faydalanması dışında herhangi bir sitede kullanılması kesinlikle yasaktır.

10. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Cevapları sayfanın altındaki bağlantıda yer almaktadır.

10. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları PDF olarak sayfa altındaki butondan indirilebilir.

10. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

10 .SINIF TARİH DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI  
AD-SOYAD:
ÖĞRENCİ NO:
SINIF:

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız. (5×4=20)

 Bab-ı Hümâyun, Ayasofya tarafından saraya açılan ilk kapıdır.
 Saltanat sancaklarından sorumlu olan kişiye; “ Emir-i Alem” denmektedir.
 Sofra hizmetlerini görenlerin başına; “Ehli Hiref” denmektedir.
 Mirî arazi içindeki en geniş topraklara “Dirlik” adı verilmektedir.
 Mülkiyeti gayrimüslimlere ait topraklara “Öşri Topraklar” denmektedir.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (5×4=20)

Edirne SarayıÖşrî Topraklarİngiltere’ninMîrî araziÇifthane
Topkapı Sarayıİtalya’nınÇiftbozan resmiAlmanya’nınMülk arazi
Beylerbeyi SarayıVakıf araziMukataaHaracî TopraklarÇift

1- Venedik ve Ceneviz cumhuriyetleri, …………. refaha kavuşmasını sağlayan devletlerin başında gelmektedir.
2- ……………………… ; yeni saray ismiyle de bilinir. Padişahlar için bir baba ocağı sayılır.
3-……………..; hayırsever mülk sahiplerinin gelirleriyle cami, mescid, medrese, zaviye gibi sosyal amaçlı kurumların
giderlerinin karşılanması için verdikleri arazilerdir.
4- Fetihlerden önce sahipleri Müslüman olan veya fetih sırasında İslam’ı kabul eden kişilere ait topraklara …………………. denilmektedir.
5- İşlediği toprağını haklı bir neden olmaksızın terk ederek başka yerlere göç eden veya başka işlerle uğraşmaya başlayan dolayısıyla arazisini3 yıl boş bırakan kimselerden ………………… adı altında bir vergi alınırdı.

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20)

1Mohaç Meydan Savaşı 1566
2Zigetvar Seferi 1718
3Irakeyn Seferi 1526
4Pasarofça Antlaşması 1548
5İran Seferi 1534-1535

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (8×5=40)

Dönemin tarihçilerinden Celalzade Mustafa Çelebi, Kanuni’nin bilhassa üç özelliğine vurgu yapmıştır. Bunlar;
    I. Adaletli olması

    II. Halkını koruyarak onları velinimet bilmesi

   III. Cihanşümul bir fatih vasfına sahip olması

S1) Buna göre yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                           B) I, II

C) Yalnız II                         D) I,II,III


I. Nişancı

II. Yeniçeri Ağası

III. Kaptanıderya

IV. Has Odabaşı

S2) Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Divân-ı Hümayun üyesidir?

A)  III, IV                        B) I,II

C)  I, II, III, IV            D) I, II,III


Birun, Farsça’da “dış” anlamına gelir ve sarayın en geniş bölümüdür.

S3) Buna göre aşağıdakilerden hangisi Birun’daki görevliler arasında yer almaz?

A) Şehremini
B) Hekimbaşı
C) Kapı Ağası
D) Bostancı


I. Padişahlara kendi kardeşlerini öldürme izninin verilmesi
II. Divân-ı Hümâyun’un başkanlığının vezîrîâzama devredilmesi
III. Haremden evlenme uygulaması
IV. Müsadere usulünün uygulanması


S4) Osmanlı Devleti’nde merkezî otoritenin güçlendirilmesi ve istikrarın sağlanması için bazı uygulamalara gidilmiştir. Buna göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I,II,IV
D) I,II,III,IV


S5) Kanuni Sultan Süleyman’ın seferlerini anlatan “Süleymannâme” adlı eseri kim yazmıştır?

A) Matrakçı Nasuh
B) Nakkaş Osman
C) Pargalı İbrahim Paşa
D) Rüstem Paşa


S6) Aşağıdakilerden hangisi Orhan Gazi tarafından yaptırılan ilk sarayın bulunduğu ildir?

A) Edirne
B) Bursa
C) İstanbul
D) Manisa


S7) Enderun’daki Görevliler arasında bulunan Çuhadar Ağa ne iş yapar?

A) Padişahın sarıklarını ve çamaşırlarını muhafaza eder.
B) Has odanın amiridir.
C) Padişahın çizme ve ayakkabılarından sorumlu kişidir.
D) Padişahın kaftan ve kürklerine bakan kişidir.


S8) Aşağıdakilerden hangisi padişahın annesi, kızları veya kız kardeşleri gibi saray kadınlarına verilen arazilerdir?

A) Malikâne
B) Paşmaklık
C) Dirlik
D) Arpalık

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(