Tarih Yazılıları

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları özgün ve güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın faydalanması dışında herhangi bir sitede kullanılması kesinlikle yasaktır.

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Cevapları sayfanın altındaki bağlantıda yer almaktadır.

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları PDF olarak sayfa altındaki butondan indirilebilir.

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

9.SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI  
AD-SOYAD:
ÖĞRENCİ NO:
SINIF:

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız. (5×4=20) (Mobilde tabloyu yana kaydırın.)

 Türk savaşları 1337- 1453 yılları arasında meydana gelmiştir.
 Cengiz Han, ortalama 10 yıl içerisinde eski dünyanın yaklaşık 3’te ikisine yakın bir kısmını ele geçirerek haklı bir ün kazanmıştır.
 Orta Çağ toplumunun temelini köylüler oluştururdu.
 Sasani İmparatorluğu’nun yönetim şekli monarşiydi.
 Celalleddin Harezmşah, Cengiz Han’a; “Dünyanın imarı ticaretle olur, onun için aramızdaki ticari münasebetleri geliştirelim.” Demiştir.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (5×4=20) (Mobilde tabloyu yana kaydırın.)

PlütokrasiFeodal sistemKültürel ve sosyalOtokrasiKültürel ve coğrafi
Kültürel ve siyasiSümerlerdeSosyal ve siyasiAsurlulardaHukuk
Sosyal ve demokratikHititlerdeDemokrasi Siyasi ve demokratikKast sistemi

1- Toplum düzenini sağlamak için çıkarılmış ve devlet eliyle güçlendirilmiş kurallar bütününe………………………  denir.

2- İlk çağdan itibaren ordular, devlet olarak adlandırılan ………………  ……………… yapının en önemli unsurlarından biri olmuştur.

3- İpek yolu devletlere ekonomik, ………… …………  zenginlik sağlamıştır.

4-  ………………………………… monarşinin bir çeşidi olup, bütün siyasi yetkiler kralın elindedir.

5-  Yazının icadıyla birlikte yazılı hale gelen hukuk kurallarının ilk örnekleri …………………………… görülür.

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (4×5=20) (Mobilde tabloyu yana kaydırın.)

1Avrupa’da Veba Salgını 1196
2Moğol İmparatorluğu’nun kurulması 1206
3İngiltere’de Parlamenter sisteme geçilmesi 1347-1351
5Moğol İmparatorluğu’nun parçalanması 1295

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (8×5=40)

S1) Aşağıdakilerden hangisi kürk yolu üzerinde deri ve postları taşınan hayvanlardan değildir?

A) Sansar            B) Tavşan

C) Vaşak              D) Samur


  • Pazar
  • Panayır
  • Hanedan
  • Kapan

S2) Yukarıdakilerden hangisi Orta Çağ’da kullanılan Ticari Mekanlardan değildir?

A)  Pazar           B) Panayır

C)  Hanedan      D) Kapan


S3) Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Yolları arasında yer almaz?

A) Kral Yolu

B) Kervansaray

C) İpek Yolu

D) Kürk Yolu


S4) Hammurabi Kanunları ile ilgili aşağı­dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir hırsız duvar delerek bir eve girmişse o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve oraya gömülür.

B) Babasını döven evladın iki eli kesilir.

C) Bir adamın gözünü çıkaranın parmağı kesilir.

D) Birisini suçlayan ispata mecburdur. İspat edemezse ölüm cezasına çarptırılır.


S5)

İlk ve Orta Çağ Ticaret yolları arasında;

I. Kral Yolu

II. Baharat Yolu

III. İpek Yolu

IV. Kürk Yolu

V. Deniz Yolu

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kullanılmıştır?

A) I,II,III                   B) II ve III

C) I, II, III,IV,V           D) I,II,III,IV


S6) Bizans olarak adlandırılan Doğu Roma İmparatorluğu Orta Çağ’da aşağıdaki coğrafyalardan hangisinde etkili olmamıştır?

A) İran

B) Mısır

C) Suriye

D) Filistin


S7) Veba salgını yayılmadan önce ilk olarak nerede görülmüştür?

A) Venedik        B) Cenova

C) Floransa        D) Sicilya


S8) Gelişmiş bir hukuk sistemine sahip olan Medeniyet hangisidir?

A) Sümerler

B) Asurlular

C) Hititler

D) Sasaniler   

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(