Tarih Yazılıları

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları özgün ve güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın faydalanması dışında herhangi bir sitede kullanılması kesinlikle yasaktır.

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları sayfanın altındaki bağlantıda yer almaktadır.

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları PDF olarak sayfa altındaki butondan indirilebilir.

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

 Adı:  11.SINIF TARİH DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI  PUANI
Soyadı:
Sınıf:      No:

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(5×4=20)

 Boğazlar sorunu ilk kez Hünkar İskelesi Antlaşmasında ortaya cıkmıştır.
 Osmanlı Devleti, Avrupa devletleri arasında rekabetten faydalanarak ayakta kalmaya çalışmış, varlığını devam ettirebilmek için denge politikası yürütmüştür.
 1927 ‘ Avrupa devletleri Gebze ‘ de Osmanlı donanmasını yakmıştır.
 Sened-i İttifak ile padişahın yetkileri genişletilmiştir.
 Osmanlı Devleti ilk dış borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere’ den almıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (5×4=20)

Sanayi İnkılabıYunanistanCarbonariAvusturyaUlusçulukBulgarlar
Harf İnkılabı Genç İtalyaArnavutlukSardunyaDevletçilikSırplar

1-Edirne Antlaşmasıyla ………………………………………..bağımsızlığını ilan etmiştir.

2- İtalya milli birliğinin kurulmasında 1807 ‘de kurulan ………………………………. adlı örgüt etkili olmuştur.

3-XVIII. yüzyılda ……………………. ilk  olarak İngiltere ‘ de başlayıp tüm dünyayı sarsmıştır.

4-  ……………………………………akımı Fransız  ihtilalinden sonra  Osmanlı devletini diğerlerinden daha fazla etkilemiştir.

5-Osmanlı  Devleti’nde özerklik elde eden ilk topluluk ………………..dır.

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20)

1Edirne Antlaşması’yla birlikte bağımsızlık elde eden Londra Boğazlar Sözleşmesi
2Berlin Antlaşması ile bağımsızlık alan Yunanistan
3Osmanlı’da ilk kez bir vali yardımı şarta bağlanmıştır Sırbistan, Karadağ, Romanya
4Kuzey Afrika ‘da kaybettiğimiz ilk toprak 
Mehmet Ali Paşa  
5Osmanlı’nın Boğazlar üzerindeki egemenliğine ilk kez kısıtlama getirilmiştir Cezayir

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (8×5=40)

 1-) Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Savaşları boyunca Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmamıştır?

A) Bulgaristan
B) Karadağ
C) Bosna Hersek
D) Sırbistan
E) Yunanistan
2-) 1815 Viyana Kongresi’ne aşağıdakilerden hangisi katılmamıştır?   A) Rusya       B) Japonya C) Avusturya   D) İngiltere        E) Fransa
3-)   Osmanlı Devleti Anayasal Monarşi yönetimine hangi padişah döneminde geçilmiştir?  

A) I. Abdülhamit    
B) Abdülaziz   
C) Abdülmecit    
D) II. Abdülhamit    
E)II. Mahmut  
4-) Avrupalı devletleri birbirine düşürüp endişelendiren demiryolu projesi hangisidir?

A) Köstence Demiryolu
B) Bağdat Demiryolu
C) Aydın Demiryolu
D)İskenderiye Demiryolu
E) Bursa Demiryolu  
5-)   Osmanlı Devleti, 1878 yılında yapılan gizli antlaşmaya göre, olası bir Rus saldırısı karşısında kendisine yardım etmesi ne karşı lığında Kıbrıs’ın yönetimini, aşağıdakilerden hangisine bırakmıştır?  
A) İngiltere
B) Fransa
C) Hindistan
D) Rusya
E) Almanya  
6-) Aşağıdakilerden hangisi Celali isyanları arasında yer almaz?  

A) Canberdi Gazali         
B) Canbolatoğlu 
C)  Gürcü nebi  
D) Kalenderoğlu
E)  Karayazıcı  
7-) Din, dil, ırk ayrımı yapmadan Osmanlı tebaasını bir arada tutmayı hedefleyen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) İslamcılık       
B) Turancılık        
C) Marksizm      
D) Osmanlıcılık      
E) Kapitalizm  
😎 Avrupa’da 18. Yy’da meşrutiyete ve demokrasiye dayalı yönetimler, aşağıdakilerden hangisinin önem kaybetmesiyle ön plana çıkmıştır?  

A) Mutlakiyet
B) Cumhuriyet
C) Teokrasi
D) Feodalizm
E)  Liberalizm  

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(