Tarih Yazılıları

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları özgün ve güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın faydalanması dışında herhangi bir sitede kullanılması kesinlikle yasaktır.

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Cevapları sayfanın altındaki bağlantıda yer almaktadır.

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları PDF olarak sayfa altındaki butondan indirilebilir.

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

9.SINIF TARİH DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI  
AD-SOYAD:
ÖĞRENCİ NO:
SINIF:

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız. (5×4=20) (Mobilde tabloyu yana kaydırın.)

  “El-kânûn fî’t-tıbb” eseri İbn-i Sina tarafından yazılmıştır.
 İslam Devleti’nin başkenti Mekke’dir.
 Bağdat ilim havzasında yetişen, İslam felsefesinin ilk temsilcisi “Kindî”dir.
 İmam Gazali; kabilecilik ve mezhepçiliği savunanlardandır.
 İbn-i Rüşd’ün batıdaki adı: “Averroes”dir.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (5×4=20) (Mobilde tabloyu yana kaydırın.)

Pisagor ve AristoHintlilerMedreseİbn-i SinaKonfüçyüs ve Aristo
AraplarSuffeSokrates ve AristoMescitChampdor
Mısırlılar Selahaddin EyyubiNecmeddin Eyyûb Efdal Bin Selahaddin Mehmet Akif Ersoy

1- Hz peygamber’in günlük hayatını sürdürebilmesi için ayrılan Mescid-i Nebevi’nin eğitim ve öğretim için ayrılan kısmına …………………………………  adı verilmiştir.

2- İbn-i Sina, görme fizyolojisi ve ışık konusunda kendisinden önce çalışmalar yapan ……………………………… ‘nun görüşlerini incelemiş, deney ve gözleme tabi tutmuştur.

3- Müslümanlar, VII. Yüzyıldan itibaren iki yüzyıl boyunca bilimleri ……………….……… ve Yunanlılardan tercüme yoluyla almıştır.

4- Mekke ve Medine’ye önem veren …………………………………: “Hadimü’l-Haremeyn” unvanını kullanan ilk hükümdar olmuştur.

5- Selahaddin Eyyubi’ye: “İslamın en saf kahramanı” diyen kişi………………………………… dir.

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20)

1Tolunoğulları Devleti 980-1037
2İhşidiler Devleti 868-905
3Eyyubiler Devleti 1250-1517
4Memlûklular Devleti 935-969
5İbn-i Sina doğumu-ölümü 1174-1250

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (8×5=40)

S1- İslam Dünyası’nı tehdit eden Moğollara karşı 1260 yılında yapılan savaşın kazanılması sonucu, Suriye’nin büyük kısmı Memlûkluların eline geçmiştir. Böylece Memlûklular, İslam Dünyası’nın en büyük devleti haline gelmiştir.

Bu bilgilere göre; bahsi geçen savaşın adı ve o dönemin sultanı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Sultan Aybek- Haçlı Seferleri              

B) Sultan Berkuk- Haçlı Seferleri

C) Sultan Kutuz- Aynicalût Savaşı

D) Sultan Gavri- Aynicalût Savaşı


  • Pirinç
  • Şeker kamışı
  • Pamuk

S2) Yukarıdakileri İspanya ve diğer Avrupa Ülkelerine ilk tanıtanlar kimlerdir?

A)  Endülüs Müslümanları          B) Bağdat Müslümanları

C)  Horasan Müslümanları         D) Buhara Müslümanları


S3) Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin diğer isimlerinden biri değildir?

A) Alfarabius

B) Muhammed

C) Abunazar

D) Avicenna


S4) Aşağıdaki alimlerden hangisi arsenik tozunu bulmuş, teorik ve deneysel çalışmalarıyla kimyanın gelişmesinde önemli rol oynamıştır?

A) Cabir İbn Hayyan

B) İbn-i Sina

C) Ferganî

D) Bettânî


S5)    

I. İbn-i Sina- (935-969)

II. Farabi- (870-950)

III. İmam Gazali- (1058-1111)

Yukarıda doğum ve ölüm tarihleri verilen filozof ve alimlerin bilgilerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                  B) II ve III

C) I ve II                     D) I, II ve III


S6) Aşağıdakilerden hangisi Bağdat ilim havzasında yetişen matematikçilerden biri değildir?

A) El-Harizmi

B) El-Harrani

C) Bîrunî

D) El- Belhi


S7) Aşağıdakilerden hangisi “Akli ilimler” arasında yer almaz?

A) Felsefe         B) Coğrafya

C) Kimya           D) Astronomi


S8) “Ben her kişinin kendi çalışmasında yapması gerekeni yaptım: Öncekilerin başarılarını minnettarlıkla karşılamak, onların yanlışlarını ürkmeden düzeltmek, kendisine gerçek olarak görüneni gelecek kuşağa ve sonrakilere emanet etmek.” diyen Alim kimdir?

A) İbn-i Sina

B) Bîrunî

C) İbn-i Rüşd

D) El-Harizmi  

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(