Tarih Yazılıları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları özgün ve güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın faydalanması dışında herhangi bir sitede kullanılması kesinlikle yasaktır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Cevapları sayfanın altındaki bağlantıda yer almaktadır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları PDF olarak sayfa altındaki butondan indirilebilir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

8.SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI  
AD-SOYAD:
ÖĞRENCİ NO:
SINIF:
 • AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARA UYGUN KELİMELERİ YAZINIZ. (10X3 = 30 PUAN) (Mobilde tabloyu yana kaydırın.)
TANZİMAT FERMANIAYDINLANMA ÇAĞITRABLUSGARP SAVAŞIŞAMKANUN-İ ESASİ
SELANİKSKOLASTİK DÜŞÜNCEHAM MADDE VE PAZARFRANSIZ İHTİLALİROMANYA
 1. Orta Çağ Avrupası’nda kilise egemenliğinde olan düşünce sistemine ………………………………..denir.
 2. Osmanlı Devleti’nde ilk defa padişahın üzerinde bir güç………………………………….ile kabul edilmiştir.
 3. Mustafa Kemal’in ilk görev yeri……………………….dır.
 4. Sanayi İnkılabıyla birlikte…………………………………………….ihtiyacı artmıştır.
 5. 1789 yılında yayınlanan……………………………………….ile Milliyetçilik akımı dünyaya yayılmıştır.
 6. 18.yüzyılda aklın ve bilimin ön planda olduğu çağa………………………………………denir.
 7. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını………………………………………..ile kaybetmiştir.
 8. Osmanlı Devleti’nin ilk Anayasası olan……………………………………..1876 yılında ilan edilmiştir.
 9. Mustafa Kemal’in doğum yeri……………………………….tir.
 10. 1.Balkan Savaşı’na katılmayıp 2.Balkan Savaşı’na katılan devlet………………………………..dır.
 • AŞAĞIDAKİ CÜMLELER DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) YAZINIZ. (5X3=15 PUAN)
 1. 31 Mart isyanının merkezi İstanbul’dur. (       )
 2. 1. Dünya Savaşı’nda taraf değiştiren devlet İtalya’dır.   (      )
 3. Osmanlı Devleti’ne ilk isyan eden millet Sırplardır.  (      )
 4. Türkçülük akımının savunucuları arasında Namık Kemal ve Şinasi vardır.  (      )
 5. Osmanlı Devleti ilk dış borcu Rusya’dan almıştır. (      )
 • AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN UYGUN OLANLARI PARANTEZ İÇİNE NUMARALARI KULLANARAK EŞLEŞTİRİNİZ. (6X5=30 PUAN)
 1. Anayasaya bağlı olan yönetim şeklidir                                    Genel Borçlar İdaresi (       )
 2. Duyun-u Umumiye                                                                  Osmanlıcılık (      )
 3. Genç Osmanlıların diğer adı                                                    Meşrutiyet (      )
 4. Namık Kemal’in savunduğu fikir akımı                                    93 Harbi (       )
 5. Şam’da kurulan gizli cemiyetin adı                                          Jön Türkler (      )
 6. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın diğer adı                          Vatan ve Hürriyet (     )                       
 • AŞAGIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI YANITLAYINIZ. (5X5=25 PUAN)

S1)  Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan tüm milletler din,dil,ırk ayrımı gözetmeksizin tüm halkı Osmanlı milleti adı altında bir araya getirilerek devletin dağılması engellenmeye çalışılmıştır.

Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıcılık       B) Osmanlıcılık       C) Türkçülük      D) İslamcılık

S2)  Mustafa Kemal Paşa 1911-1912 yılları arasında yaşanan Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak katılmış ve buradaki halkı İtalyanlara karşı örgütlemiştir.

Yukarıdaki parçaya bakıldığı zaman Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliği ön plana çıkmıştır.

A) Vatanseverlik     B) Dürüstlük    C) Çalışkanlık     D) Açık sözlülük

S3) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. Maddesinde: “İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacaktır.” denilmiştir.

Yukarıdaki parçaya göre İtilaf Devletlerinin amacı ne olabilir?

A) Osmanlı Devleti’ni desteklemek

B) Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmek

C) Devletlerarası sorunları çözmek

D) Osmanlı Devleti’ni işgal etmek

S4) Sivas Kongresi’nde alınan bir kararla tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında toplanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cemiyetler arası kavgaları engellemek

B) Etkili çalışma yapamamak

C) Milli direnişi tek bir çatı altında toplamak

D) Zararlı cemiyetleri yok etmek

S5) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da bağımsızlığı sağlamak amacıyla halk tarafından bölgesel olarak kurulan milli güç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuva-yı Milliye  

B) Düzenli Ordu

C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası

D) Milli Kongre Cemiyeti

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(