Blog

2023 KPSS Tarih Soruları ve Cevapları

2023 KPSS Tarih Soruları ve Cevapları na geçmeden önceden sınava giren tüm arkadaşlara geçmiş olsun. Umarım her şey hakkınızda hayırlı olur. 2023 KPSS Tarih Soruları ve Cevapları telif hakları nedeni ile sadece anımsamanıza ve bilgi edinmenize yardımcı olacak şekilde kısa olarak eklenmiştir.

2023 KPSS Tarih Soruları ve Cevapları

Soru 1) Aşağıdaki Göktürk parasına bakılarak hangi bilgilere ulaşılabilir?

Cevap: Kadınların yönetimdeki söz hakkı, Madencilikteki gelişim


Soru 2) I. Aleaddin Keykubat dönemi ile ilgili hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Karadenizin Türk gölü haline gelmesi


Soru 3) Selçuklu ile Bizans arasında 1050 ile yılında yapılan antlaşma ile Tuğrul Bey hangisini amaçlamamıştır?

Cevap: Şii-Sunni birliğini sağlamak


Soru 4) Sultan-ı İklimi Rum unvanı kime verilmiştir?

Cevap: Yıldırım Bayezid

Ayrıntılı cevap için tıkla.


Soru 5) F. Braudel’in “Osmanlılar, Rumeli’de büyük bir toplumsal dönüşüm gerçekleştirdiler ve kitleler bu yeni düzeni bir kurtarıcı gibi benimseyerek eski ve rakip Avrupalı-Balkanlı düzenlere tereddüt etmeden tercih ettiler.” sözüyle hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Osmanlıların Avrupa Haçlı ittifakını dağıttığına


Soru 6) Paul Coles’in “Türkler Avrupa devletlerinde hiçbir zaman görülmemiş yüksek bir dini müsahamanın temsilcisiydiler.” sözüyle hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Laik bir yönetim kurulduğuna


Soru 7) Osmanlı kul-tımar sisteminin değişim ve dönüşümünü etkileyen faktörler arasında hangisi yoktur?

Cevap: İltizam’da malikane usulüne geçiş


Soru 8) Osmanlı ordusundaki görev tanımlarında hangisi yanlıştır?

Cevap: Bostancı: Ordunun iaşe hizmetini sağlama

Ayrıntılı cevap için tıkla.


Soru 9) Tanzimat Fermanı‘nda sonradan kaldırılan uygulama hangisidir?

Cevap: Askerlik hizmetinin tüm teba tarafından zorunlu olması


Soru 10) II. Mahmut‘un; yerli malını teşviki, gümrük vergisinde kolaylık sağlama, müsaderenin kalkması ve bez fabrikasının kurulması uygulamaları ile ilgili hangisi söylenemez?

Cevap: Merkezi teşkilatın yeniden düzenlenmesi


Soru 11) Birinci Dünya Savaşı öncesinde Goeben ve Breslau gemilerinin Osmanlı’ya sığınmalarının ardından Osmanlı’nın Yavuz ve Midilli adını koyduğu bu gemileri satın aldığını açıklamasının sebebi nedir?

Cevap: Savaşın başlamasından önce tarafsızlığını ilan etmiş olması


Soru 12) İtilaf Devletleri’nin Mondros sonrasında Osmanlı’yı silahsızlandırma politikası çerçevesinde silah ve cephane mekanizmalarını etkisiz hale getirmesi ve kendi korumasındaki depolarda muhafaza etmesi nelere ortam hazırlamıştır?

Cevap: Kuvayi Millliye’nin örgütlenmesi, İstiklal Yolu’nun oluşturulması


Soru 13) Sivas Kongresi‘nden sonra İstanbul Hükümeti ile haberleşmenin kesilmesinin ardından yapılan bildiri ile milletin isteklerinin padişaha arz edilmesi ve meşru bir hükümet kurulana kadar haberleşmenin Sivas’taki Umumi Kongre Heyeti tarafından sağlanacağı belirtilmiştir. Bu bilgi ile hangilerine ulaşılabilir?

Cevap: İstanbul Hükümeti’nin siyasi otoritesini kaybetmesi, Heyet-i Temsiliye’nin milletin sözcüsü olması


Soru 14) Hangi devlet Paris Barış Konferansı‘nda Yunan isteklerinin kabul edilmesinden ve İzmir’e Yunan askerlerinin çıkarılması kararından sonra olumsuz tepki vermiştir?

Cevap: İtalya


Soru 15) İkinci İnönü Savaşı öncesinde hangileri gerçekleşmiştir?

Cevap: İstiklal Marşı’nın kabulü, Tekalif-i Milliye Emirleri’nin kabulü


Soru 16) Atatürk hangi komutan için “Milletin makul talihini yenen komutan” demiştir?

Cevap: İsmet İnönü


Soru 17) Atatürk’ün 26 Nisan 1920’de kölelik şartlarını kabul etmediğini vurgulayarak Amerikalı gazeteciye verdiği; “Bu bir halk hareketidir ve tüm İslam aleminin yardımına da dayanıyoruz. Sultan İngiliz esiri olup, Britanya bizim düşmanımızdır.” demeci ile ilgili hangisi söylenemez?

Cevap: Uluslararası diplomasinde uzak durulduğu


Soru 18) Hangisi İngiliz Başbakan Lyod George’nin istifasında etkili olmuştur?

Cevap: Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması


Soru 19) Müslüman Hindistan liderlerinden Emir Ali ve Ağa Han hangisi ile ilgili İsmet Paşa’ya mektup yazmıştır?

Cevap: Halifeliğin korunması


Soru 20) Teşkilat-ı Esasiye ile ilgili hangisine ulaşışamaz?

Cevap: Yargı denetiminin Anayasa Mahkemesi’ne verildiğine


Soru 21) Atatürk döneminde sanayi yatırımları iç kaynaklardan yapılmaya çalışılsa da farklı dönemlerde yabancı devletlerden kredi sağlanmıştır. Mesela 1934’te Rusya’dan 8 milyon dolar, İngiltere’den ise 1938 yılında 13 milyon sterlin alınmıştır. Buna göre bu koşullar dikkate alındığında hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Yabancı devletlerden kredi alınırken ideolojik yaklaşım sergilendiğine


Soru 22) Türkiye’nin 1930 yılındaki devletçilik uygulaması ile ilgili hangisi hedeflenmemiştir?

Cevap: İthalata öncelik verilmesi


Soru 23) Türkiye İki Savaş Arası Dönem’de hangi politik kazanımı elde etmemiştir?

Cevap: Avrupa Konseyi’ne üyelik


Soru 24) İki Savaş Arası dönemde ABD’nin dünya siyasetinde büyük bir güç olarak belirlenmesinde hangi doktrin etkili olmuştur?

Cevap: Truman Doktrini


Soru 25) NATO’nun 1952 yılında Türkiye’nin başvurusunu kabul etmesinde hangisi etkili olmamıştır?

Cevap: Türkiye’nin fiilen İkinci Dünya Savaşı’na katılmamış olması


Soru 26) Celal Bayar siyasi hayatında hangi görevleri üstlenmiştir? https://fashionplaytes.com/

Cevap: Başbakan, İktisat Vekili

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(