Tarih Yazılıları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Cevapları

 • AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARA UYGUN KELİMELERİ YAZINIZ. (10X4 =40 PUAN) (Mobilde tabloyu yana kaydırın.)
AMASYA GENELGESİHAKİMİYET-İ MİLLİYEKAZIM KARABEKİRBATUMSAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ
KÜÇÜK AĞALOZAN ANTLAŞMASIİSTİKLAL YOLUSÜTÇÜ İMAMMAARİF KONGRESİ
 1. Milli Mücadele Dönemi’nde Doğu’ya gidip buradaki halkın desteğini alarak Ermenileri bozguna uğratan komutan KAZIM KARABEKİR dir.
 2. Milli Mücadele’nin yöntemi, gerekçesi ve amacı AMASYA GENELGESİ ’nde belirtilmiştir.
 3. Mustafa Kemal tarafından halkı doğru bilgilendirmek ve haberdar etmek amacıyla HAKİMİYET-İ MİLLİYE gazetesi çıkarılmıştır.
 4. Maraş’ta SÜTÇÜ İMAM tarafından Fransızlara karşı ilk kurşun sıkılmıştır.
 5. Tarihe Melhame-i Kübra ve Subaylar Savaşı olarak geçen savaş SAKARYA SAVAŞI dır.
 6. Tarık Buğra tarafından yazılan KÜÇÜK AĞA romanı Milli Mücadele yıllarından bahsetmektedir.
 7. Kütahya-Eskişehir Savaşları devam ederken Ankara’da MAARİF KONGRESİ toplanması eğitime verilen önemi göstermektedir.
 8. Kurtuluş Savaşı sonucunda İtilaf Devletleriyle – Türkiye arasında kalıcı barışı sağlamak amacıyla LOZAN ANTLAŞMASI imzalanmıştır.
 9. 1. İnönü Savaşı’ndan sonra Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması gereği BATUM Gürcistan’a bırakılmıştır.
 10. İstanbul’dan Anadolu’ya silah ve cephane taşımak için İnebolu-Ankara arasındaki yola İSTİKLAL YOLU denilmiştir.
 • AŞAĞIDAKİ CÜMLELER DOĞRU İSE ( D) YANLIŞ İSE ( Y ) YAZINIZ. (5X4=20 PUAN)
  • Kuvay-ı Milliye halk tarafından oluşturulmuş direniş hareketidir. ( D )
  • 1. ve 2. İnönü savaşlarının komutanı Ali  Fuat Cebesoy’dur. ( Y )
  • Tekalif-i Milliye Emirleri Sakarya Savaşı öncesinde yayımlanmıştır. ( D )
  • Kuva-yı Milliye birlikleri Batı Cephesi’nde başarısız olunca Düzenli Ordu kurulmuştur. ( D )
  • Milli Mücadele’nin son savaşı Kütahya-Eskişehir savaşıdır. ( Y )
 • AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN UYGUN OLANLARI PARANTEZ İÇİNE NUMARALARI KULLANARAK EŞLEŞTİRİNİZ. (5×4=20 PUAN)
 1. Güçlü olan devletlerin güçsüz olan devletleri himayesine alması        Teşkilat-ı Esasiye ( 3 )
 2. Doğu sınırlarımızın kesin olarak çizildiği anlaşma                                Fransızlar ( 4 )
 3. Türkiye’nin 1921’de yayınlanan  anayasası                                            TBMM ( 5 )
 4. Güney Cephesi’nde kimlere karşı savaşılmıştır.                                     Kars Antlaşması ( 2 )
 5. Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisini veren kurum                        Manda ve Himaye ( 1 )
 • AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI YANITLAYINIZ.( 4X5=20 PUAN)

S1) Mustafa Kemal, Osmanlı padişahının emriyle 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a çıkmıştır. Buradaki görevi ise silahlı direniş örgütlerini dağıtmak ve silahları toplayıp teslim etmekti fakat Mustafa Kemal tam tersine buradaki halkı İtilaf Devletleri’ne karşı örgütlemiştir. 

Yukarıdaki bilgilere bakıldığı zaman Mustafa Kemal’in amacı nedir?

A) Padişahın verdiği görevi yerine getirmek

B) Milli Mücadeleyi başlatmak

C) Savunma hattı oluşturmak

D) Silahları toplamak

S2) Milli Mücadele yanlısı olup daha sonra Büyük Millet Meclisi’ne(BMM) isyan eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazım Karabekir

B) İsmet İnönü

C) Ali Fuat Cebesoy

D) Çerkez Ethem

S3) İnönü Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Londra Konferansı toplanmıştır.

B) BMM’ye duyulan güven artmıştır.

C) İstiklal Marşı kabul edilmiştir.

D) Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.

S4) Lozan Anlaşması sırasında alınan kararlardan bir tanesi de Kapitülasyonların tamamen kaldırılmasıdır. Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Ekonomik bağımsızlık hedeflenmiştir.

B) Duyunu Umumiye İdaresi kurulmuştur.

C) İtilaf Devletleri’nin çıkarı gözetilmiştir.

D) Sınırlar koruma altına alınmıştır.

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(