Tarih Yazılıları

11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları özgün ve güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın faydalanması dışında herhangi bir sitede kullanılması kesinlikle yasaktır.

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Cevapları sayfanın altındaki bağlantıda yer almaktadır.

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları PDF olarak sayfa altındaki butondan indirilebilir.

11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

   11.SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI  PUANI
Soyadı:
Sınıf:      No:

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(5×4=20)

 Matbaanın Osmanlıya gelmesi ile birlikte okur yazar oranında artış yaşanmaya başlandı.
 XVIII. Yy’dan itibaren Avrupa ile artan diplomatik iliştilere bağlı olarak Reis-ül Küttab’ın  önemi artmıştır.
 1. Dünya savaşı’nda ki gizli Antlaşmalarla 400 yıldır birlikte yaşayan Araplarla, Osmanlı birlikteliği sonlandırmak istenmiştir.
 Ekber ve Erşed’e göre hanedanın en büyük ve en olgun üyesi padişah olurdu  
 İlk kapitülasyon 1569 yılında Fransa’ya verilmiştir  

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (5×4=20)

PrutYaşBelgrad
BerlinZiştoviEdirne
İstanbul KongresiBerlin KongresiMoskova Kongresi

1-Osmanlı devletinin 18. Yy imzaladığı son kazançlı Antlaşma  …………………………………… dır.

2- Sırplar………………………………… Antlaşmasıyla bağımsız olmuştur.

3- Yunan isyanı sonucu  ……………………………….. Antlaşması ile bağımsızlık kazanıldı.

4- Ermeni sorunu ve Şark Meselesi ilk kez …………………………….. ile gündem olmuştur.  

C.Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20)

1Birinci Balkan Savaşı Ülkeleri Sırbistan – Karadağ – Romanya
2İkinci Başkan Savası Ülkeleri Almanya-İngiltere-Rusya-Fransa-Osmanlı-Macaristan-Avusturalya
3Birinci Dünya Savaşı Ülkeleri Yunanistan – Bulgaristan – Sırbistan – Karadağ
4Berlin Antlaşması ile bağımsızlık kazananlar Yunanistan – Bulgaristan – Sırbistan – Karadağ – Romanya  

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (8×5=40)

 1-) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın sebeplerinden biri değildir?

A) Kilisenin bozulması ve din adamlarının keyfi uygulamaları
B) Hümanizmin yaygınlaşması
C) İlk çağ Yunan felsefesinin incelenmesi
D) Bilimsel eserlerin batı dillerine tercüme edilmesi
E) İstanbul’un fethiyle bazı bilginlerin Avrupa’ya gelmesi 
2-) XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A) Osmanlı’nın eski gücünü kaybettiğinin
B) Ganimet gelirlerinin azaldığının
C) Merkezî otoritenin zayıfladığının
D) Islahatlara gereksinim duyulduğunun
E) Avrupa’dan askerî destek alındığının
3-)   Kavimler Göçü ile ortaya çıkan feodalite;
I.Haçlı Seferleri,
II. Coğrafi Keşifler,
III.Ateşli silahların gelişmesi
verilen gelişmelerden hangileri ile zayıflamıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III  
4-) Osmanlı Devleti’nde meşrutiyetin 1908’de ikinci defa ilan edilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)  RevalGörüşmeleri
B)  Balkan topraklarını elde tutma amacı
C)  Padişahıngücünü̈ artırma düşüncesi
D)  Avrupa devletlerinin içişlerine karışmasını engellemesi
E)  İttihat Terakki Cemiyetinin etkisi  
5-)  Osmanlı toplumunda halkın eşitliği ilk defa hangi gelişmeyle sağlanmıştır?

A) Senediittifak
B) Islahat Fermanı
C) Tanzimat Fermanı
D) 31 Mart Vak’ası
E) I. Meşrutiyet
6-)  Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı sırasında Avrupalı Devletlerden borç para almıştır. Bu gelişmenin yaşanmasında;  
I. Ekonomisinin savaş masraflarını karşılayacak durumda olmaması,
II. Hazinede denk bütçenin hazırlanmak istenmesi,  
III. Mısır valisinin isyanının önlenmek istenmesi   durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?    

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) II ve III.  
7-) 12. Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Antlaşması ile ilgili değildir?    

A) İlk defa Ermeni sorunundan bahsedilmiştir.  
B) Karadağ, Sırbistan ve Romanya bağımsız olmuştur.
C) Kars, Ardahan ve Batum kaybedilmiştir.
D) Osmanlı ilk defa bu savaş sırasında dış borç almıştır.  
E) Balkanlarda yeni yerler kaybedilmiştir.
😎 III. Selim  döneminde ” İsyancıların padişahı olmak istemem” diyerek tahtan indiği isyan aşağıdakilerden hangisidir?  

A)Patrona Halil İsyanı
B) Kabakçı Mustafa İsyanı
C) Şeyh Sait İsyanı
D)Cemal Vakası
E)Mehmet Ali  Bey  

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(