Tarih Yazılıları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Cevapları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Cevapları

   11.SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI  PUANI
Soyadı:
Sınıf:      No:

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(5×4=20)

DMatbaanın Osmanlıya gelmesi ile birlikte okur yazar oranında artış yaşanmaya başlandı.
DXVIII. Yy’dan itibaren Avrupa ile artan diplomatik iliştilere bağlı olarak Reis-ül Küttab’ın  önemi artmıştır.
D1. Dünya savaşı’nda ki gizli Antlaşmalarla 400 yıldır birlikte yaşayan Araplarla, Osmanlı birlikteliği sonlandırmak istenmiştir.
DEkber ve Erşed’e göre hanedanın en büyük ve en olgun üyesi padişah olurdu  
Yİlk kapitülasyon 1569 yılında Fransa’ya verilmiştir  

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (5×4=20)

1-Osmanlı devletinin 18. Yy imzaladığı son kazançlı Antlaşma  BELGRAD  dır.

2- Sırplar BERLİN  Antlaşmasıyla bağımsız olmuştur.

3- Yunan isyanı sonucu  EDİRNE Antlaşması ile bağımsızlık kazanıldı.

4- Ermeni sorunu ve Şark Meselesi ilk kez BERLİN KONGRESİ Anltlaşması ile gündem olmuştur.  

C.Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20)

1Birinci Balkan Savaşı Ülkeleri4Sırbistan – Karadağ – Romanya
2İkinci Başkan Savası Ülkeleri3Almanya-İngiltere-Rusya-Fransa-Osmanlı-Macaristan-Avusturalya
3Birinci Dünya Savaşı Ülkeleri1Yunanistan – Bulgaristan – Sırbistan – Karadağ
4Berlin Antlaşması ile bağımsızlık kazananlar2Yunanistan – Bulgaristan – Sırbistan – Karadağ – Romanya  

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (8×5=40)

 1-) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın sebeplerinden biri değildir?

A) Kilisenin bozulması ve din adamlarının keyfi uygulamaları
B) Hümanizmin yaygınlaşması
C) İlk çağ Yunan felsefesinin incelenmesi
D) Bilimsel eserlerin batı dillerine tercüme edilmesi
E) İstanbul’un fethiyle bazı bilginlerin Avrupa’ya gelmesi 
2-) XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A) Osmanlı’nın eski gücünü kaybettiğinin
B) Ganimet gelirlerinin azaldığının
C) Merkezî otoritenin zayıfladığının
D) Islahatlara gereksinim duyulduğunun
E) Avrupa’dan askerî destek alındığının
3-)   Kavimler Göçü ile ortaya çıkan feodalite;
I.Haçlı Seferleri,
II. Coğrafi Keşifler,
III.Ateşli silahların gelişmesi
verilen gelişmelerden hangileri ile zayıflamıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III  
4-) Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet’in 1908’de ikinci defa ilan edilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)  Reval Görüşmeleri
B)  Balkan topraklarını elde tutma amacı
C)  Padişahın  gücünü̈ artırma düşüncesi
D)  Avrupa devletlerinin içişlerine karışmasını engellemesi
E)  İttihat Terakki Cemiyetinin etkisi  
5-)  Osmanlı toplumunda halkın eşitliği ilk defa hangi gelişmeyle sağlanmıştır?

A) Senedi ittifak
B) Islahat Fermanı
C) Tanzimat Fermanı
D) 31 Mart Vak’ası
E) I. Meşrutiyet
6-)  Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı sırasında Avrupalı Devletlerden borç para alma yoluna gitmiştir. Bu gelişmenin yaşanmasında;
I. Ekonomisinin savaş masraflarını karşılayacak durumda olmaması,
II. Hazinede denk bütçenin hazırlanmak istenmesi,
III. Mısır valisinin isyanının önlenmek istenmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?    

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) II ve III.  
7-) 12. Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Antlaşması ile ilgili değildir?    

A) İlk defa Ermeni sorunundan bahsedilmiştir.  
B) Karadağ, Sırbistan ve Romanya bağımsız olmuştur. C) Kars, Ardahan ve Batum kaybedilmiştir.  
D) Osmanlı ilk defa bu savaş sırasında dış borç almıştır.  
E) Balkanlarda yeni yerler kaybedilmiştir.
😎 III. Selim  döneminde ” İsyancıların padişahı olmak istemem” diyerek tahtan indiği isyan aşağıdakilerden hangisidir?  

A)Patrona Halil İsyanı
B) Kabakçı Mustafa İsyanı
C) Şeyh Sait İsyanı
D)Cemal Vakası
E)Mehmet Ali  Bey  

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(