Tarih Yazılıları

10. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

10. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları özgün ve güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın faydalanması dışında herhangi bir sitede kullanılması kesinlikle yasaktır.

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları sayfanın altındaki bağlantıda yer almaktadır.

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları PDF olarak sayfa altındaki butondan indirilebilir.

10. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

10 .SINIF TARİH DERSİ 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI  
AD-SOYAD:
ÖĞRENCİ NO:
SINIF:

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız. (5×4=20)

 Fatih Sultan Mehmet’in ilk sarayı “Topkapı Sarayı”dır.
 Çaldıran Muharebesi 1515 yılında gerçekleşmiştir.
 “Dünya tek bir devlet olsaydı, başşehri İstanbul olurdu.” Diyen kişi; Napoleon’dur.
 Önemli bir taktik olarak tarihe geçen gemilerin karadan yürütülmesi 1456’da Belgrad Kuşatmasında uygulanmıştır.
 Preveze Deniz Savaşı 1939’da gerçekleşmiştir.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (5×4=20)

Kündekârlarİran1529AkkoyunlularIrak
KarakoyunlularSafevilerKazgancılar1538-15501537-1553
152615331538-1553SuriyeNakkaşlar

1- Osmanlı Devleti’nde maden işiyle uğraşanlara ………….. denirdi.
2- Şehzade Selim, Trabzon sancak beyliği sırasında …………. ve Gürcülerle sürekli mücadele etmiştir.
3- ………………; Anadolu ve Mısır için stratejik öneme sahip bir bölgedir.
4- I. Viyana Kuşatması ……………… tarihinde gerçekleşmiştir.
5- Hint Deniz Seferleri ………….. tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20)

1Yazıcızâde Ali’nin eseri Daniş-mendnâme
2Molla Arif Ali’nin eseri Hüsrev ve Şirin
3Şeyhî’nin eseri Kâbusnâme
4Mercimek Ahmet’in eseri Muhammeddiye
5Yazıcızâde Mehmet Efendi’nin eseri Tevârih-i Âl-i Selçuk

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (8×5=40)

S1) 24 Ağustos 1516’da Mercidabık Savaşı’nı kazanan Osmanlı Devleti böylelikle bazı bölgeler üzerinde hakimiyet sağlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi o bölgelerden biri değildir?

A) Mısır              B) Suriye

C) Lübnan          D) Filistin


I. Mevlânâ Celâleddîn-î Rumî

II. Yunus Emre

III. Hacı Bektâş-ı Velî

IV. Ahi Evran

S2) Yukarıdaki Alim ve Sûfîlerden hangisi veya hangilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasında olmayıp, vergi toplama yetkisine sahiptir?

A)  II, IV                        B) Yalnız I

C)  I,II, III, IV             D) I,III


I. II.Murat- Muradî
II. Kanuni Sultan Süleyman- Adlî
III. Fatih Sultan Mehmet- Avnî
IV. Yavuz Sultan Selim- Selimî

S3) Yukarıda verilen Şair Sultanlar ve kullandıkları Mahlalar hangisinde yanlış eşleşmiştir?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.


S4) Aşağıdaki Fetihlerden hangisi 1521-1571 tarihleri arasında gerçekleşmemiştir?

A) Tunus’un Fethi
B) Kıbrıs’ın Fethi
C) Rodos’un Fethi
D) Belgrad’ın Fethi


S5) Osmanlı Devleti’nde çini sanatı önemli eserlere yer vermiştir. Aşağıda verilen illerden hangisi Osmanlı Dönemindeki önemli çini merkezlerinden değildir?

A) İstanbul B) Denizli
C) İznik D) Bursa


S6) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin; XIV-XVI. yüzyıllarda Anadolu ve İran coğrafyasında kurduğu devletlerden biri değildir?

A) Akkoyunlular
B) Karakoyunlular
C) Safeviler
D) Kırgızlar


I. İstanbul Antlaşması- 1533
II. Amasya Antlaşması- 1555
III. Ferhat Paşa Antlaşması- 1590

S7) Yukarıdaki antlaşma ve tarihlerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I, II
C) II,III D) I,II,III


S8) Aşağıdaki tarih ve olayların eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Cezayir’in alınması- 1533
B) Tebriz’in alınması- 1548
C) Nahçıvan’ın alınması- 1554
D) Yemen’in alınması-1568

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(