Tarih Yazılıları

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları özgün ve güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın faydalanması dışında herhangi bir sitede kullanılması kesinlikle yasaktır.

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları sayfanın altındaki bağlantıda yer almaktadır.

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları PDF olarak sayfa altındaki butondan indirilebilir.

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

9.SINIF TARİH DERSİ 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI  
AD-SOYAD:
ÖĞRENCİ NO:
SINIF:

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız. (5×4=20) (Mobilde tabloyu yana kaydırın.)

  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre: “Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.”
 Justinianus Kanunları’na göre; çocuğun evlilik esnasında doğumu soyunun sıhhati için yeterli değildir. Babanın doğumdan sonra kendisine gösterilen çocuğu kabul etmesi gerekir. Baba kabul etmezse çocuk sahipsiz olur, evden atılabilir veya öldürülebilir.
 Cengiz Han Yasası’na göre; ölüm cezasına çarptırılan kişi diyet vererek ölüm cezasından kurtulamaz.
 İlk Türk Devleti “Uygur Devleti”dir.
 Türk devletlerinde hatunlar söz sahibiydi. Aralarında, devlet siyasetine yön verenler ve naip olarak devlet idare edenler vardı.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (5×4=20) (Mobilde tabloyu yana kaydırın.)

EyerHayvancılıkAvcılıkÇepsAsya
ÜzengiOrta AsyaTarımKadeşGerilla Taktiği
MargusTuran TaktiğiBoş Kale TaktiğiAvrasyaHudeybiye

1- Türkiye kelimesi, ilk olarak VI. Yüzyılda Bizans Kaynaklarında  …………………………………  için kullanılmıştır.

2- Orta Asya’da, Türk boyları zorunlu olarak geçimlerini ………………………………üzerine kurmuştur.

3- ……………………………… Anltmasına göre; “Bizans’ın ödediği yıllık vergi iki katına yani 750 libre altına çıkarılacaktır.”

4- Türklere özgü bir savaş taktiği olan  ……………….………, iki farklı savaş yönteminin uygulanması ile yapılan bir savaş usulüdür. Bu taktik, sahte ricat ve pusudan oluşur.

5- ………………………………………, eyerin iki yanında asılı bulunan ve ata binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, at üzerinde dengeli durmalarını sağlayan demirden alettir.

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20) (Mobilde tabloyu yana kaydırın.)

1Asya Hun Devleti’nin kurulması 375
2Uygur Devleti’nin kurulması MÖ 220
3Mekke’nin Fethi 840
4Uygur Devleti’nin yıkılması 744
5Kavimler Göçü 630

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (8×5=40)

S1)Kanunun adil olması gerekir çünkü adalet esaslarında tertip edilmeyen bir kanun, üç ayaklı masanın ayaklarından birinin eksikliği gibi hatalara ve haksızlıklara yol açar. O takdirde “devlet tahtı” yıkılır. Devletini korumak isteyen hükümdar, adil kanun yapmak zorundadır.”

Yusuf Has Hacip ’in Kutadgu Bilig adlı eserine göre devletin ayakta kalmasını sağlayan unsur nedir?

A) Adalet         B) Demokrasi

C) Eşitlik           D) Örf ve adet


I. Bedir Savaşı- 622

II. Uhud Savaşı- 625

III. Hendek Savaşı – 627

S2) Yukarıda verilen savaşlar ve tarihlerinden hangisi yanlıştır?

A)  Yalnız I        B) Yalnız II

C)  Yalnız III      D) I, II


S3) “Ok ve yay gerebilen kavimleri bir aile gibi birleştirdim; şimdi onlar Hun oldular.” Sözü kime aittir?

A) Kutluk Bilge Kül Kağan

B) Cengiz Han

C) Mete Han

D) Kapgan Kağan


S4) Eski Türk toplumunun sosyal yapısı; oguş, urug, boy, budun ve il şeklinde birbirine sıkı sıkıya bağlı olan unsurlardan meydana gelmiştir.

Eski Türk toplumunun sosyal yapısını oluşturan bu unsurların adları sırasıyla hangi şıkta verilmiştir?

A) Aileler birliği, Ok, Aile, Devlet ve Millet

B) Ok, Aile, Aileler birliği, Millet ve Devlet

C) Aile, Millet, Aileler birliği, Ok ve Devlet

D) Aile, Aileler birliği, Ok, Millet ve Devlet


S5) 

 I. Batıda Hazar Denizi

 II. Kuzeyde Kırgız Bozkırları ve Altay Dağları

III. Doğuda Tibet Platosu ve Hindukuş Dağları arasında yer alır.

Orta Asya için yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                   B) I ve III

C) I ve II                      D) I, II ve III


S6) 1911’de yayınlanan eski bir Türkçe metinden anlaşıldığı üzere Türk adı hangi anlama gelmektedir?

A) Miğfer

B) Olgunluk Çağı

C) Güç, Kuvvet

D) Türemek


S7) Türk kültürünün önemli bir unsuru olan at, ilk defa bu kültürde görülmüştür. Orta Asya’nın en eski kültürüdür.

Yukarıda yer alan bilgiler hangi kültüre aittir?

A) Karasuk Kültürü        B) Anav Kültürü

C) Tagar Kültürü            D) Andronova Kültürü


S8)

I. Bulgarlar- 668’den sonraki yıllar

II. Macarlar- 830’dan sonra

III. Uygurlar- 820’yi takip eden yıllarda

IV. Ogurlar- 450-460 yılları arasında

Yukarıda göç eden Türk Toplulukları ve göç tarihleri verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I,II

B) I,II, III,IV

C) I, III

D) II, IV   

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(