Tarih Yazılıları

12. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Cevapları

12. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Cevapları

12. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI

Ad-Soyad:                                                                                                                               Aldığı Puan:
Sınıf / No:

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(6×2=12)

D31 Mart Ayaklanmasını bastıran ordunun ismi Harekat Ordusudur.
DTehcir Kanunu ile birlikte 1. Dünya Savaşı sırasında Doğu Anadolu’daki Ermeniler, Suriye’ye zorunlu olarak göç ettirilmiştir.
YMillî Mücadele döneminde kurulan zararlı cemiyetlerden bir tanesi Kilikyalılardır.
YMillî Mücadele’nin amaç, yöntem ve gerekçesi Havza Genelgesi’nde belirlenmiştir.  
DAnkara Anlaşması sonucunda İtilaf Devletleri cephesi bozularak Türk Devleti, Fransa tarafından resmen tanınmıştır.
DOsmanlı Devleti Uşi Anlaşması sonucunda Trablusgarp’ı kaybetmiştir.

B. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen kelimelerle uygun bir biçimde doldurarak tamamlayınız. (5×4=20)

 Musul, Irak, Batıcılık, Trablusgarp, Duyun-u Umumiye

1- 12 Adalar Trablusgarp Savaşı ile kaybedilmiştir.

2- İngiliz saldırısını Kut-ül Amare’de durdurmayı başardığımız cephe Irak cephesidir.

3- Çağın gereklerine uygun hareket ederek bilim ve fen ışığında ilerlemeyi sağlayarak dağılmaktan kurtulmayı amaçlayan fikir akımı …Batıcılık… ’tır. 

4- … Duyun-u Umumiye… İdaresinin kurulmasından sonra da borç­lanmaya devam edilerek, 1886’dan 1908’e kadar 11 iç ve dış borçlanma yapılarak yaklaşık 37.000.000 Osmanlı lirası borç alınmıştır.

5- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalan­masından sonra işgal edilen ilk Osmanlı toprağı Musul olmuştur.

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasına göre sırasıyla yazınız. (7×2=14)

Mustafa Kemal’in Askerlik istifası3
Amasya Görüşmeleri6
Sivas Kongresi5
Erzurum Kongresi4
Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi7
Amasya Genelgesi2
Havza Genelgesi1

D) Aşağıda verilen cemiyetleri Zararlı ve Yararlı olarak ikiye ayırarak eşleştiriniz. (8×3=24)

Etnik-i Eterya, Redd- İlhak, İzmir Müdafa-i Hukuk-u Milliye, Rum Pontus, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Trabzon Havalisi Âdem-i Merkeziyet, Kürt Teali, Milli Kongre Cemiyeti

Zararlı Cemiyetler: Kürt Teali, Etnik-i Eterya, Rum Pontus      

Yararlı Cemiyetler: Redd- İlhak, İzmir Müdafa-i Hukuk-u Milliye, Hürriyet ve İtilaf, Trabzon Havalisi Âdem-i Merkeziyet, Milli Kongre Cemiyeti Fırkası

E) Aşağıdaki sorularda uygun cevapları bularak işaretleyiniz? (6×5=30 puan)

I. Amasya Genelgesi – Millî Mücadele’nin yönteminin belirlenmesi

II. Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisinin açılması kararı

III. Sivas Kongresi – Temsil Heyetinin yürütme gücünü kullanması

IV. Havza Genelgesi – Mustafa Kemal’in askerlikten ayrılması

V. Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemal’in Ankara’dan mebus seçilmesi  

Millî Mücadele Dönemi’nde yaşanan gelişmelerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

A) IV ve VII
B) IV ve V
C) I ve II
D) III ve V
E) III, IV ve V  
1. Dünya Savaşında İtilaf Devletleri Osmanlı’da yaşayan Ermenilere tam bağımsızlık vaatleriyle ayaklanma yapmaları için farklı şeyler sunarak olay çıkartmalarını istemiştir.  

İtilaf Devletlerinin bu davranışları ile;

I. Sömürge yollarının güvenliğini kontrole alma
II. Kendi emirleri altında bir Ermeni devleti kurma
III. Osmanlı Devleti’ni iç karışıklığa sürükleme

Olaylarından hangileri ulaşmak istediği amaç olabilir?

A) 1 ve 2
B) Yalnız 1
C) Yalnız 3
D) 2 ve 3
E)
1,2 ve 3  
Millî Mücadele döneminde Atatürk’ün öncülüğünde olan birçok komutan kendi ordusuyla birlikte büyük başarılar elde etmiştir.  

Millî Mücadele döneminde Doğu Cephesi komutanı kimdir?

A) Fethi Okyar
B) Rauf Orbay
C) İsmet İnönü
D) Kazım Karabekir
E) Enver Paşa        
İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’nin yıkılacağını düşünmüş, farklı olaylar üzerinden planlar yapmaya başlamıştır.  

Aşağıdaki düşüncelerden hangisi İtilaf Devletlerinin bu düşüncesinin bir sonucu olarak gösterilebilir?

A) Savaş sırasında gizli anlaşmalar yaparak Osmanlı topraklarını paylaşmaları
B)
Çanakkale cephesini açmaları
C) Osmanlı Devleti’ne karşı Ermenileri ayaklandırmaları
D) Almanya’ya savaş açmaları
E) Sömürgelerini farklı biçimlerle değerlendirmeye çalışmaları
1. Dünya Savaşı sonrasında yenilen devletlerle İtilaf devletleri arasında belirli şartlar esasında barış antlaşmaları imzalanmıştır.

Bütün bu konuları saptamak amacıyla toplanılan Paris Barış Konferansı’nda;    

1. Nöyyi  
2. Lozan  
3. Versay  

Antlaşmalarından hangilerinin esasları belirlenmiştir?

A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 3
E)
1 ve 2
Aşağıdakilerden hangisi Güney Cephesinde Fransızların artık başarısız olduğunun bir göstergesi değildir?
 

A) Fransızların Misak-ı Milli’yi tanıması
B) İşgal edilen yerlerin Ankara Antlaşması ile bırakılması
C) Ermenilerle iş birliği yapılmasına karar kılınması
D) TBMM’yi resmen tanıması
E)
Maraş ve Urfa’nın halk tarafından kurtarılması    

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(