Portre

Bonapart’a Osmanlı Tokadı: Cezzar Ahmed Paşa

Cezzar Ahmed Paşa, Fransa’nın ünlü hükümdarlarından Napolyon Bonaparte’ın 1798 senesinde Kudüs, Şam ve Trablus’u işgal etmesi ile birlikte valilikleri almış ve Fransızları durdurmakla görevlendirilmiştir. Akka Kuşatması’nda gösterdiği başarı ile ne denli büyük bir paşa olduğunu göstermiş ve adını tarih sayfalarına yazdırmıştır. Vezir ve Osmanlı valisi olarak görev alan Cezzar Ahmed Paşa, tarihte önemli bir yere sahiptir.

Cezzar Ahmed Paşa Kimdir?

Cezzar Ahmed Paşa, 1720 – 1730’lu yıllarda Bosna Hersek’te dünyaya gelmiştir. 1750 ve 1804 seneleri arasında Osmanlı Devleti’ne hizmet etmiştir. Paşa, 7 Mayıs 1804’te Akka’da dünyaya gözlerini yummuştur. Osmanlı Devleti’nde beylerbeyi, Sidon Valisi ve Şam Valisi unvanlarını almış aynı zamanda 1799 senesinde Akka Kuşatması’nı yönetmiştir.

Cezzar lakabını alan devlet adamı, Hekimoğlu Ali Paşa ile birlikte Mısır’a gitmiş ve ilerleyen dönemlerde buradaki Buhayre kaşifi Abdullah Bey’in hizmetinde çalışmaya başlamıştır. Cezzar Ahmed Paşa, geliştirdiği stratejiler ile karşı karşıya kaldığı isyan ve kuşatmalardan zafer ile çıkmayı başarmıştır. Bu sayede uzun yıllar Osmanlı Devleti’nde önemli pozisyonlarda görev almıştır.

Neden Cezzar Lakabını Aldı?

Bedeviler, Cidde yöresinde isyan çıkardığında Buhayre kaşifi Abdullah Bey’in canını aldılar. Ahmed Paşa da buna karşılık 70 tane Bedeviyi öldürdü. Misilleme ile karşılık veren paşaya Arapça bir kelime olan ‘Cezzar’ lakabı o dönemde verildi, bu ‘deve kasabı’ anlamına geliyordu. Zira Bosnalı Paşa, Bedevileri develeri ile birlikte öldürmekten geri kalmamıştı.

İsyanı bastırmasındaki cesareti, Bulutkapan Ali Bey tarafından fark edildi ve ardından beyler arasına dahil edildi. İlerleyen zamanlarda İsrail, Akka’ya yerleşti. Buradaki ayaklanmaları bastırma konusunda Cezzar Ahmed Paşa, son derece başarılıydı. Bosnalı Paşa, son derece sertti ancak bununla birlikte adil yönetimi her daim destekliyordu. Dolayısıyla halk, ondan korksa da aynı zamanda saygı da duyuyordu.

Napolyon Bonaparte ve Cezzar Ahmed Paşa

Napolyon Bonaparte, 1798’de Fransa Ordusu ile birlikte Mısır’ı işgal etti. Osmanlı Devleti, o esnada Sayda Beylerbeyliği görevinde olan Cezzar Ahmed Paşa’yı işgale karşılık vermek ile görevlendirdi. Fransız ordusu, El Ariş ve Gazze’nin ardından Yafa’yı işgal ederek Akka sınırına dayanmıştı. Cezzar Ahmed Paşa, planladığı başarılı savunma ile Napolyon’un kuşatmasını başarısızlığa uğrattı.

Nizam-ı Cedid Ordusu ve Osmanlı Donanması da bu esnada Cezzar Ahmed Paşa’ya yardımcı oldu. Napolyon önderliğindeki Fransa ordusu, tarihler 21 Mayıs 1799’u gösterdiğinde Akka’dan çekildi. Napolyon, paşa karşısında ilk kez yenilgiyi yaşadıktan sonra Akka’da durdurulmadığı takdirde tüm Doğu bölgesini ele geçirebileceğini ifade etmiştir.

Bosnalı Cezzar Ahmed Paşa, ilginç stratejileri doğrultusunda Fransa ordusuna karşı bir duvar inşa ettirmiştir. Napolyon Bonaparte ve ordunun gücü, Paşa ve yöntemleri karşısında tükenmişti. Bonaparte, doğu ve batıyı birleştirmeyi hedefliyordu. Bu sayede ikisine de hükmedebilecekti, görüşleri Büyük İskender’den esinlenmişti.

Cezzar Ahmed Paşa Hangi Padişah Dönemindeydi?

Cezzar Ahmed Paşa, Trablus, Kudüs ve Şam valiliklerini elde ettiğinde Osmanlı Devleti’nde tahtta III. Selim oturmaktaydı. Bu dönemde aynı zamanda III. Selim’in kurduğu Nizam-ı Cedit ordusu Akka Kuşatması’nda yardımcı olmak üzere gönderilmiştir. İstanbul’dan yola çıkan birliklerin sayısının yaklaşık olarak 3000 olduğu bilinmektedir.

Cezzar Ahmed Paşa, yalnızca Osmanlı Devleti için değil aynı zamanda dünya genelini de yakından ilgilendirecek şekilde önemli bir başarıya imza attı. Bölgedeki coğrafi koşulları çok iyi biliyordu ve Fransa ordusuna karşı her şeyi kendi lehine kullanmayı başardı. Tarihe yön veren Akka Kuşatması esnasında Napolyon Bonaparte, mağlup edildi. Cezzar Ahmed Paşa, 1804 senesinde hayata gözlerini yumana dek Akka Beylerbeyi olarak görev almaya devam etti.

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(