Portre

Osmanlı Padişahları: Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim olarak bilinen dokuzuncu Osmanlı Padişahı, aynı zamanda seksen sekizinci İslam Halifesi olarak geçmektedir. 1469 yılında doğan Yavuz Sultan Selim, ilk Türk İslam halifesi seçilmiştir. Annesi Gülbahar Hatun olarak bilinir ve divan edebiyatındaki mahlası Selimi’dir. Tahtı babasından devraldığı zamandan itibaren sekiz yıl kadar küçük bir zaman diliminde devleti iki buçuk kat daha büyütmeyi başarmıştır.

Sert mizacıyla tanınması, isminin yanına Yavuz eklenmesine neden olmuştur. Ayrıca şehzadelik döneminden bu yana Selim Şah olarak da anılmıştır. Dünyaya Amasya’da gözlerini açmıştır. O zamanlar Şehzade Bayezid’in Amasya’da sancakbeyi olması da bunun nedenidir. Osmanlı İmparatorluğunda şehzadelerin sancağa gitmesi oldukça önemli olduğundan, Şehzade Selim de aynı şekilde Trabzon’a gönderilmiştir. Trabzon’a vali olarak gitmiştir. Burada yirmi dokuz yıl boyunca valilik yaptığı bilinmektedir.

Görevi sırasında sadece devlet işleriyle değil aynı zamanda ilimle de uğraşmıştır. Şehzadelik döneminde Türkmenlerin devlete karşı olan memnuniyetsizliğinin farkına varmıştır. Bu yüzden Türkmenleri devlete bağlı kılmak için merkez yönetimden izin almadan sefer düzenlemiştir. Gürcüler üzerine yaptığı bu seferde, birçok ili Osmanlı topraklarına katmayı başarmıştır.

Şehzadelik döneminde, şehzadeler meselesiyle de ilgilenen Yavuz Sultan Selim, bu süreçte uzun yollardan geçmiştir. Şehzadeler arasında süren taht mücadeleleri uzun bir müddet sürmüştür. Bu süreçte Şehzade Ahmet padişah ilan edilmiştir. Ancak Şehzade Ahmet’in hükümdarlığı yeniçeriler tarafından tanınmamış, Selim’in tahta çıkması konusunda da ısrarcı olmuşlardır. Yavuz Sultan Selim’in padişah olmasın da bu durumun da payı oldukça büyüktür. Babası Bayezid, sonunda Selim’i İstanbul’a davet etmiştir.

Yavuz Sultan Selim’in Saltanatı

Yavuz Sultan Selim, tahta çıkmasının ardından Doğu’da bulunan Safevi tehlikesine karşı olarak mücadele başlatmıştır. İran’a sefer düzenlemiştir ve bu seferden on iki saat sonrasında başarılı olmuştur. Bunun ardından Memlük Devleti’ne karşı sefere çıktığı bilinmektedir. Büyük Mısır Seferi ile beraber devletin topraklarını genişletmeye devam etmiştir. Bu süreçte Peygamber Efendimizin Kutsal Emanetler olarak görülen eşyalarını İstanbul’a getirtmiştir. Bu durum, halifeliğin Osmanlı’ya geçmesine neden olmuştur. Böylece burada halife ünvanına sahip olmuştur.

Batı’ya düzenlediği sefer sırasında şarbon hastalığına yakalanmıştır. Henüz kırk dokuz yaşındayken Aslan Pençesi olarak da bilinen bir çıban yüzünden hayata gözlerini kapatmıştır. Yerine de oğlu Süleyman geçmiştir. Şimdilerde Türbesi, İstanbul’da Fatih’de Yavuz Sultan Selim Camii’de bulunmaktadır.

Yavuz Sultan Selim’in Karakteri

Osmanlı alimi, yazarı olarak bilinen Bostanzade Yahya, Yavuz Sultan Selim için Türklerin hakanı olarak bahsetmiştir. Daha birçok kaynakta övgüyle bahsedilen Yavuz Sultan Selim için keskin bir zekasının olduğundan da söz edilmektedir. Daha çok mert ve azimli yönüyle öne çıkmıştır. Yaşanan olayları hızlı kavraması, heybetli duruşuyla öne çıkmıştır. Uzun boylu, pazılı, geniş omuzlu bir padişah olarak da aktarıldığı kaynaklar bulunmaktadır. Dişleri inci gibi olan Yavuz Sultan Selim, korkusuz ve ince fikirli bir kişiliğe sahipti. Şiire olan ilgisi ve sert, hiddetli tavrıyla da öne çıkmaktadır.

Osmanlı İmparatoru Yavuz Sultan Selim’in Eserleri

Padişah Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet döneminde kullanıldığı bilinen Haliç Tersanesi’nin kapasitesini arttırmıştır. Mevlevi Tekkesi’ne su getirdiği bilinmektedir. Birçok sosyal ve ticari hizmet binası inşa ettirmiştir.

Hayatının genel olarak savaşlarla geçtiği bilinen Yavuz Sultan Selim, Elbistan Ulu Camii ve Diyarbakır Fatih Paşa Camii yapımını başlatmış ve bitirmiştir. Şam’a Selimiye Camii yapılmıştır. İstanbul Sultan Selim Camii için çalışmalara başlansa da bitimine ömrü yetmemiştir. Bu yüzden Kanuni Sultan Süleyman babasından kalan İstanbul Sultan Selim Cami çalışmalarını tamamlamıştır.

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(