Tarih Yazılıları

10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları özgün ve güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın faydalanması dışında herhangi bir sitede kullanılması kesinlikle yasaktır.

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Cevapları sayfanın altındaki bağlantıda yer almaktadır.

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları PDF olarak sayfa altındaki butondan indirilebilir.

10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

10 .SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI  
AD-SOYAD:
ÖĞRENCİ NO:
SINIF:

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız. (5×4=20)

  Osmanlı Beyliği’nin Kuruluş Dönemi’ndeki en önemli gelişmelerinden birisi de Rumeli’ye geçiş olmuştur.
 Timur, 1398 yılında Hindistan üzerine çıktığı seferde ganimetler ve çok sayıda At ele geçirmiştir. Bu atları daha sonra ordusunda kullanmış ve atlar sayesinde ordusu çok başarılı olmuştur.
 Sırpsındığı Savaşı; Osmanlı Devleti’nin Haçlılarla yaptığı ilk savaştır.
 İstanbul,1391 ve 1395 tarihlerinde Yıldırım Bayezid tarafından iki defa kuşatılmıştır.
 Niğbolu Zaferi 1386 yılında Yıldırım Bayezid tarafından kazanılmıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (5×4=20)

Acemi OcağıKültürelSazlıdereKapıkulu OcağıYıldırım Bayezid
YeniçeriSosyalDevşirmeI. MuratÇirmen
MezhepselSırpsındığıYeniçeri OcağıGulâmŞehzade Yakup

1-Eski İslam devletlerinde orduda, idarede ve sarayda çalıştırılan köle ve esirlere ………….. adı verilmiştir.
2- Devşirme olarak seçilen acemi oğlanlar, 4-5 yıl Türk ailelerin yanında çalıştıktan sonra ……………………… alınırlardı.
3-Balkan Devletleri arasındaki siyasi ve ……………… çekişmeler, Osmanlıların Batıdaki ilerleyişini hızlandırmıştır.
4- Edirne’nin fethiyle sonuçlanan, Şehzade Murat’ın Bizans Komutanını Mağlup ettiği savaş; ……………… Savaşıdır.
5- Osmanlı ordusunda ilk top, ………….. zamanında, sesinden faydalanarak düşmanı korkutmak için I. Kosova Savaşı’nda kullanılmıştır.

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20)

1Edirne’nin Fethi 1371
2Çirmen Savaşı 1363
3Sırpsındığı Savaşı 1448
4Varna Savaşı 1364
5II. Kosova Meydan Muharebesi 1444

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (8×5=40)

S1) Kapıkulu Ordusu; Kapıkulu Piyadeleri ve Kapıkulu Süvarileri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Süvarileri arasında yer almaz?

A) Sipahiler
B) Yeniçeriler
C) Sağ ve sol ulufeciler
D) Sağ ve sol gaipler


  • I. Reaya
  • II. Tımarlı Sipahi
  • III. Sancak Beyi
  • IV. Beyler Beyi

S2) Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı Devleti’nde vergiye tabii olmayıp, vergi toplama yetkisine sahiptir?

A)  III, IV                        B) Yalnız I

C)  II, III, IV               D) I, II,III


Osmanlıların hızlı ilerleyişinden çekinen Balkan devletleri, papanın da desteğiyle bir Haçlı ordusu
oluşturmuştur.
S3) Buna göre aşağıdakilerden hangisi Haçlı ordusu içerisinde yer almaz?

A) İngiliz
B) Macar
C) Eflak
D) Sırp


İslamiyet Öncesi Dönem’de binicilik ve atıcılıkta usta olan Türk kadınları, savaşlara erkeklerle birlikte katılmıştır. İslamiyet’e geçişin ardından da bu gelenek sürdürülmüş ve Anadolu’da Ahiliğe denk bir kadınlar teşkilatı kurulmuştur.
S4) Kurulan bu Teşkilatın adı nedir?

A) Abdalân-ı Rûm
B) Gaziyân-ı Rûm
C) Bâcıyân-ı Rûm
D) Alpiyân-ı Rûm


S5) Sefere ordunun önünde giden, savaş sırasında düşman saflarını yaran, düşman ordusunda esirler alarak onlar hakkında bilgi edinilmesini sağlayan, korkusuz askeri zümreye ne ad verilir?

A) Deliler B) Alpler
C) Gaziler D) Sipahiler


S6) Osmanlı tarihinde Yıldırım Bayezid’in Ankara mağlubiyeti ile başlayan ve Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht kavgaları ile geçen belirsizlik dönemine ne ad verilir?

A) Paşalar Devri
B) Köprülüler Devri
C) Lale Devri
D) Fetret Devri


S7) Yaptıkları hizmet karşılığında devlet görevlilerine ve savaşlarda yararlılık gösteren askerlere tahsis edilen gelir kaynaklarına dirlik adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Dirlik içerisinde yer almaz?

A) Has B) Tahrir
C) Zeamet D) Tımar


S8) ilk düzenli birlikler, Vezir Alâeddin Paşa ve Bursa
Kadısı Çandarlı Kara Halil’in teklifleri doğrultusunda Bursa’nın fethinden sonra oluşturuldu. Türk gençlerinden meydana getirilen bu düzenli birliklerin atlı askerlerine ne ad verilirdi?

A) Süvariler
B) Yayalar
C) Müsellemler
D) Piyadeler

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(