Tarih Yazılıları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Cevapları

 • AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARA UYGUN KELİMELERİ YAZINIZ. (10X4 = 40 PUAN) (Mobilde tabloyu yana kaydırın.)
HALK FIRKASIŞEYH SAİT İSYANIMİLLİ MENFAATBALKAN ANTANTIHATAY
MİHVER DEVLETLERBARBORASSA HAREKATIBİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATIYALTA KONFERANSIMİLLİ ŞEF
 1. Atatürk’ün ölümünden sonra başa geçen İsmet İnönü parti kongresinde kendisini MİLLİ ŞEF ilan etmiştir.
 2. Almanlar, Ruslara(Sovyetler Birliği) karşı BARBORASSA HAREKATI’nı başlatmıştır.
 3. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partisi HALK FIRKASI dır.
 4. Bir milletin kendi güvenliği, refah ve mutluluğu için milletlerarası hukuka uygun olmak şartıyla zaruri olduğuna inandığı her türlü şeye MİLLİ MENFAAT denir.
 5. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslarası barışı korumak amacıyla BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI kurulmuştur.
 6. Cumhuriyet rejimine karşı olarak doğuda çıkan ayaklanmaya ŞEYH SAİT İSYANI denir.
 7. Türkiye’nin batı sınırlarını güvence altına almak amacıyla BALKAN ANTANTI imzalanmıştır.
 8. Atatürk’ün ‘Benim şahsi meselemdir’ dediği yer HATAY dır.
 9. Almanlar öncülüğünde 2.Dünya Savaşı öncesi oluşturulan grubun adı MİHVER DEVLETLER dir.
 10. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yeni dünya düzeni YALTA KONFERANSI ’nda oluşturulmuştur.
 • AŞAĞIDAKİ CÜMLELER DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) YAZINIZ. (5X4=20 PUAN)
  • Rejim karşıtı olaylardan bir tanesi de Mustafa Kemal’e düzenlenen suikast girişimidir. ( D )
  • Yasama , Yürütme ve Yargı’nın meclise verildiği sistemin adı Güçler Birliğidir. D )
  • Dış borçlar sorunu Türkiye-ABD arasında yaşanmıştır.Y )
  • Türkiye Kore’ye asker göndermesi sonucu NATO’ya üye olmuştur. )
  • 2.Dünya Savaşı’nı İngiltere başlatmıştır. ( Y )
 • AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN UYGUN OLANLARI PARANTEZ İÇİNE NUMARALARI KULLANARAK EŞLEŞTİRİNİZ. 5×4=20 PUAN)
 1. Müttefik devletlerden biridir.                                                              Adnan Menderes ( 2 )
 2. Dörtlü Takriri imzalayanlardan biridir.                                                 Nuri Demirağ ( 3 )
 3. İlk uçak fabrikasını kuran kişidir.                                                          Montrö Anlaşması ( 4 )
 4. Boğazların denetiminin tamamen Türklere geçtiği anlaşmadır.      Rusya ( )
 5. Varşova Paktı’nı kuran devlet                                                              İngiltere ( )
 • AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI YANITLAYINIZ. (4X5=20 PUAN)

S1) Türk Dış Politikasının esasları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Bağımsızlığı korumak

B) Milli sınırlar içinde kalmak

C) Eşit şartlarda ilişki kurmak

D) Milli menfaat için her türlü şeyi yapmak

S2) Almanların yayılmacı politikasını engellemek amacıyla doğu sınırlarımızı güvence altına aldığımız anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkan Antantı

B) Sadabat Paktı

C) Lozan Anlaşması

D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

S3) 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki döneme ne ad verilir?

A) Soğuk Savaş Dönemi

B) Cumhuriyet Dönemi

C) Tarihi Dönem

D) Çağdaş Dönem

S4) 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye aşağıdaki önlemlerden hangisini almamıştır?

A) Milli Korunma Kanunu çıkarmıştır.

B) Varlık Vergisi çıkarılmıştır.

C) Aşar Vergisi kaldırılmıştır.

D) Köy Enstitüleri kurulmuştur.

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(