Tarih Yazılıları

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları özgün ve güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın faydalanması dışında herhangi bir sitede kullanılması kesinlikle yasaktır.

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Cevapları sayfanın altındaki bağlantıda yer almaktadır.

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları PDF olarak sayfa altındaki butondan indirilebilir.

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

9.SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI  
AD-SOYAD:
ÖĞRENCİ NO:
SINIF:

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız. (5×4=20) (Mobilde tabloyu yana kaydırın.)

  Tarih hakikatte meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarihte yoktur.” diyen tarihçi Edward H. Carr’dır.
 İlk Türk kitabeleri hakkındaki ilk bilgiler Cuveyni’nin “Tarih-i Cihangüşa” isimli eserinde yer almaktadır.
 İnsanoğlunun meydana getirdiği kültürel eserler arasında Sultan Ahmet Camiisi bulunmaktadır.
 Epigrafi; yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler.
 Diplomasi; tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (5×4=20) (Mobilde tabloyu yana kaydırın.)

Tarih birliği10 Aralık 1948Türk TarihiAsya TarihiMısır
SemerkantDilCoğrafi birliktelik10 Ekim 1943Ömer Hayyam
Mustafa Kemal AtatürkAvrupa Tarihi10 Aralık 1938Sicilyaİbrahim Kafesoğlu

1-Talas savaşı sırasında bulunan kağıt, bu savaşta esir alınan Çinliler vasıtasıyla Çin dışında ilk defa  …………………………………  da üretilmiştir.

2– Milli ve toplumsal kimliğin oluşmasında ……………………………… ana etkendir.

3– İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, ……………….……… tarihinde ilan edilmiştir.

4– Başta Orta Çağ olmak üzere İlk Çağ ve Yeni Çağ’ın başlangıç ve bitişlerini belirleyen tarihi gelişmeler  ………………………………… ile ilgili olaylardır.

5– ……………………………………… : “Medeniyet, milletlerarası ortak değerler seviyesine yükselen anlayış, davranış ve yaşama vasıtalarının bütünüdür. Bu ortak değerlerin kaynağı kültürlerdir.” Demiştir.

C.Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20) (Mobilde tabloyu yana kaydırın.)

1Türklerin kullandığı ilk takvim  Hicri Takvim
2Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullandığı takvim On İki Hayvanlı Türk Takvimi
3Büyük Selçuklu Sultanı Celaleddin Melikşah’ın emriyle güneş yılına göre düzenlenen takvim Miladi Takvim
4Osmanlı devletinde mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılan takvim Celali Takvim
5Gregoryen takvimi de denen dünyada en yaygın olarak kullanılan takvim Rumi Takvim

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (8×5=40)

1) Anadolu’da MÖ 8.500-5.800 yılları arasında ve Mezopotamya’da 10.000- 5.200 yılları arasında yaşanan dönemdir.

Bu bilgilere göre; bahsi geçen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalkolitik(Bakır)            B) Mezolitik(Orta Taş)

C) Neolitik(Yeni Taş)          D) Paleolitik(Eski Taş)


  • Ulaşım
  • Mimarlık
  • Madencilik

2) Yukarıdaki gelişmeler hangi Medeniyete aittir?

A)  Yunan Medeniyeti          B) Mezopotamya Medeniyeti

C)  Mısır Medeniyeti            D) Doğu Akdeniz Medeniyeti


3) “Deniz Kavimleri Hareketi” olarak da ifade edilen, MÖ XIII. Yüzyıl başlarında iki aşamada yaşanan göç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akad Göçü

B) Frig Göçleri

C) Hurri Göçleri

D) Ege Göçleri


4) İlk Çağ’da insanların göç etme sebepleri ile ilgili aşağı­dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Coğrafi

B) Siyasi

C) Kültürel

D) Dini


5) Çin Medeniyeti;

 I. Pusula’yı  

II. Barut’u

III. Matbaa’yı icat etmiştir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                   B) I ve III

C) I ve II                      D) I, II ve III


6) Aşağıdakilerden Hangisi İlk Çağlar’ın Tüccar Toplulukları arasında yer almaz?

A) Asurlular

B) Babiller

C) Soğdlar

D) Fenikeliler


7) Aşağıdaki Medeniyetlerden Hangisi Anadolu Medeniyetleri arasında yer almaz?

A) Frigler          B) Lidyalılar

C) Asurlular       D) Urartular


8) İnsanlığın yeryüzündeki serüveninde toplumların sosyal ve ekonomik aşamaları;

I. Tarım ve Yerleşik hayat

II. Avcılık- toplayıcılık

III. Çobanlık

Hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? 

A) II, III, I

B) I,III, II

C) I, II, III

D) III, II, I   

Tartışmaya Katılın

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri blue tour cappadocia hot air balloon tours evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(