Portre

Osmanlı Padişahları: I. Osman

Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu’da beylikler oluşmaya başlamıştır. Süregelen beylikler arasında Osmanlı Beyliği de bulunur. I. Osman’ın hükümdarlığını ve kuruculuğunu üstlendiği Osmanlı Hanedanı, ilerleyen dönemlerde Osmanlı İmparatorluğuna dönüşür. Uzun yüzyıllar boyunca dünyanın belirli kesimlerine hükmeden Osmanlı İmparatorluğu, I. Osman bir diğer adıyla Osman Gazi tarafından oluşturulmuştur. Beyliğin ilk Türk hükümdarı olarak da nitelendirilen I. Osman aynı zamanda beyliğin komutanıdır. Lakabı ise Fahruddin olarak ifade edilir.

Osman Gazi’nin kökeninin Kayı Beyi olan Süleyman Şah’tan geldiği bilinir. Dedesi Süleyman Şah ve büyükannesi Hayme Hatun olarak tarihi kayıtlarda yer alır. Babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime Hatun olarak bilinmektedir. 1281 yılından Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulmasına kadar hanedanlığa ve Osmanlı Beyliğine hüküm sürmüştür. 1299 yılı ise Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu olarak ifade edilir. 1299 – 1326 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’na I. Osman hüküm sürmüştür. Ölümünün ardından ise tahta oğlu Orhan Gazi geçer. 1258 yılında doğan Osman Gazi, doğum yeri Söğüt olarak bilinir. Anadolu Selçuklu Devlet’ine ait olan Söğüt’te Kayı Boyu’nda dünyaya gelir. 1326 yılında ise 68 yaşında vefat etmiştir.

Osman Gazi ve Ailesi

Hayatı boyunca iki eşi olan I. Osman’ın eşleri Malhun Hatun ve Rabia Bala Hatun’dur. Çocukları ise Orhan Gazi, Alâeddin Ali Bey, Çoban Bey, Hamid Bey, Pazarlı Bey, Melik Bey ve Fatma Melek Hatun’dur. Orhan Gazi I. Osman’dan sonra tahta geçen oğludur. I. Osman’ın iki eşinden de toplamda 6 erkek 1 kız çocuğu vardır. Şeyh Edebali’nin kızı olan Bala Hatun ile evlenen Osman Gazi, dönemin iktisadi kuvvetini ve fütüvvet erbabını toplamayı başardı. Bu süreçte ise Osmanlı İmparatorluğu’nun temelleri atılmaya başlandı.

Osman Gazi Hükümdarlığı

Osman Gazi’nin hükümdarlığı süresince yapacağı işlerin büyüklüğü henüz kendisi doğmadan önce babası Ertuğrul Gazi’ye manevi olarak iletilmiştir. Doğumunun ardından, çocuk ve ilerleyen yıllarında göstermiş olduğu yüksek kabiliyeti ve idarelerde gösterdiği dirayetinden kaynaklı olarak diğer beyler tarafından Kayı Beyi şeklinde nitelendirildi. Babası Ertuğrul Gazi’nin ölümünün ardından da en küçük evlat olmasına rağmen potansiyelinden dolayı Kayı Beyi olmuştur.

Kayı Beyi olarak hüküm sürmeye başlayan Osman Gazi, beyliğin topraklarını genişletmiş ve ilk sikkeyi de bastırmıştır. Osmanlı Tarihinde ilk sikkenin Osman Gazi döneminde bastırıldığı kayıtlara geçer. Aynı zamanda beyliğin İmparatorluğa dönüşmesinde de en büyük rolü üstlenir.

Osman Gazi’nin beyliğe geçmesi amcası Dündar Bey tarafından bir dönem kabul edilmemiş ve tahta geçme konusunda mücadele vermişlerdir. Mücadelenin ardından galip gelen isim Osman Gazi olarak Beyliğin başına geçmiş ve Kayı Aşiretinin de başı olmuştur. Amcası Dündar Bey’i ise ok atımında öldürmüştür.

Uç beyliğini büyültmek amacıyla hükümdarlığı süresince Osman Gazi çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Yerel Bizans güçlerine karşı birçok savaş da bu dönemde verilmiştir. Topraklarını genişleterek çevresindekilere güven veren Osman Gazi döneminde oldukça sevilen bir hükümdar olmuştur.

İlerleyen yaşlarında Osman Gazi damla illeti olarak da adlandırılan gut hastalığına yakalanmıştır. Beylik idaresini ise sonrasında Orhan Bey’e bırakır. Beylik idaresinin Osman Gazi’den Orhan Bey’e ne zaman geçtiği tarihi belgelerde net olarak yer almaz. Ancak 1320 yılından itibaren tarihi kaynaklarda Osman Bey’in ismi yer almamaktadır. Ölümünün ardından Osman Gazi’ye ait hiçbir akçe veya altın bulunmamıştır. Tarihi belgelerde belirtilenlere göre Sırtlak tekelesi, kaşıklığı, sokman çizmesi, birkaç atı, birkaç sürü koyunu ve birkaç çift öküzü dışında çok fazla eşyasına da kayıtlarda rastlanmamıştır.

Tartışmaya Katılın

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(