Portre

Osmanlı Padişahları: II. Bayezid

Osmanlı İmparatorluğu Padişahları arasında 8. Padişah olarak geçen II. Bayezid, Sultan Bayezid-i Veli olarak bilinmektedir. Divan edebiyatında Adlı mahlasıyla tanınmaktadır. Babası Fatih Sultan Mehmet ve annesi Sitti Mükrime Hatun olarak geçmektedir. Bazı kaynaklar annesinin Bahar Valide Hatun olduğunu da göstermektedir. Kendisi Yavuz Sultan Selim’in de babasıdır.

Doğum tarihi tarihçiler arasındaki bir tartışma olarak geçse de kendisi Dimetoka Sarayı’nda doğmuştur. İstanbul’un fethedilmesinin ardından yedi yaşında Amasya Valisi olarak görev almıştır. Hadım Ali Paşa bu süre zarfında kendisine danışmanlık etmiştir.

II. Bayezid o dönemin ünlü isimlerinden ders almasının yanı sıra yetiştirilme tarzı padişah olacak şekilde olmuştur. O zamanlarda Amasya eğitim ve kültür alanında ünlü olduğundan meşhur alimlerden ders almıştır. Hatta İslami ilimlerin birçoğuna hakim olduğu bilinmektedir. İslam ilimlerinin yanında Matematik, Felsefe tahsili de vardır. Hat dersleri, Çağatay lehçesi ve Uygur alfabesi de öğrenmiştir.

Sancakbeyi olarak yirmi yedi yıl Amasya’da görev yapmıştır. Şehzadeliği süresince Otlukbeli Savaşı içerisinde sağ kol komutanı olmuştur. İran’dan yola çıkan tüccarların mallarının yağlanması haberi üzerine, Şehzade Beyazid’in valiliğinde gönderdiği kuvvetlerin Osmanlı’ya toprak kazandırdığı bilinir. Torul ve çevresi bu sayede Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.  

II. Bayezid’in Saltanatı

II. Bayezid Fatih Sultan Mehmet’in vefatının ardından çetrefilli olaylar yaşansa da 22 Mayıs 1481 tarihinde tahta çıkmıştır. Kendisi kapıkullarına üçer bin akçe cülus bahşişi dağıtan ilk padişah olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıca yeniçerilerin aldığı ulufeleri de günlük beş akçe olarak değiştirmiştir.

II. Bayezid’in padişahlığının başında cereyan eden Cem Sultan meselesi, Cem Sultan’ın abisinin padişahlığını kabul etmemesinden doğmuştur. Bu mesele, uzun yıllar devam etmiş ve iç işlerimizde olan bir olay, Avrupa’nın da karıştığı bir olay haline gelmiştir. Bir taht kavgası olarak da tanımlanan durum, Osmanlı’nın ikiye bölünmesi gibi bir ihtimalle de yarattı. Ancak, II. Bayezid ve devlet büyükleri söz konusu teklife şiddetle karşı çıktılar.

II. Bayezid’in durumu kontrol altına almak adına, Cem Sultan’ın idareciliğini kabul ettirdiği yerlere ordusuyla savaş açtığı da doğrudur. Yenişehir Ovası savaşı da bu savaşın geçtiği yerdir. Cem Sultan bu savaş sonucunda Konya’ya çekilmiş, Sonra da istediği desteği alamayınca Tarsus’a geçmiştir. Devam eden olaylar silsilesi içerisinde Cem Sultan’ın Avrupa’da macera dolu esareti de başlamıştır. Cem Sultan’ın yaşamı boyunca, ölene dek yurduna geri dönemediği de bilinmektedir.

Cem Sultanın zehirlenerek ölmesinin ardından II. Bayezid ülkesinde üç gün yas ilan etmiştir. Hatta ülkedeki camilerde de Cem Sultan için gıyabi cenaze namazı kılınmıştır. Kaynaklar içerisinde kardeşinin günahlarının affedilmesi için fakirlere olmak üzere yüz bin akçe sadaka dağıtıldığı da yer almaktadır.

II. Bayezid döneminde Cem Sultan Meselesi olunca, Avrupalılar İstanbul’u geri almayı ummuşlardır. Bu durum da II. Bayezid için dikkatli, barışçıl bir politika izleme zorunluluğu var etmiştir. Ancak gerekli yerlerde savaştan çekilmediği görülen II. Bayezid, ordusuyla beraber ülkenin sınırlarını büyütmeye devam etmiştir.

Osmanlı İmparatoru II. Bayezid’in Karakteri

Padişah II. Bayezid için dindar bir kişilik olduğu bilinmektedir. Kendisine Bayezid-i Veli denilmesinin de en temel nedenlerinden biri budur. Sultan İkinci Bayezid için şairlerle arasının iyi olduğu da söylenmektedir. Şairleri saraya topladığı ve onlarla sohbetler ettiği gibi detaylar kaynaklar arasında geçmektedir. Ayrıca karakter olarak merhametli bir padişah olarak tanınmıştır. Fakirlere sık sık sadaka dağıtması ve buna benzer tavırlarıyla da o dönemin halkının takdirini kazanmıştır.

Osmanlı İmparatoru II. Bayezid’in Eserleri

Osmanlı İmparatoru II. Bayezid eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerinin yanında mimari eserler de yaptırmıştır. Bunlar;

  • Amasya’da Hatuniye Camii,
  • Tokat’ta Hatuniye Camii,
  • II. Bayezid Suyolu,
  • Bayezid Medresesi,
  • Bayezid Camii,
  • Pirinç Han,
  • Koza Hanı,
  • İkinci Beyazıt Köprüsü olarak geçmektedir.

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(